Belevingstuin Horizon – Nieuwsbrief 6

Beste lezer,

Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 6.

Woensdag 21 augustus jl. werd het startsein gegeven voor de 2e fase: ‘het inrichten van de belevingstuin’.
De werkgroep heeft het zeer gewaardeerd dat u met zovelen (bewoners van Horizon maar ook personeel, mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners) naar de presentatie kwam kijken en luisteren. Onder het genot van een kopje koffie/thee met een gesponsord slagroomsoesje van Bakkerij Van Leeuwen vertelden diverse leden van de werkgroep meer over de inrichting.

Velen van u namen deel aan de aansluitende wandeling door de binnentuin. De nieuwe vlag werd gehesen. Deze vlag met het logo “Thuis in de tuin” werd gesponsord door Multicopy uit Nieuw- Vennep. Onze dank gaat ook uit aan Ruud die de muzikale omlijsting verzorgde voor, tijdens en na de presentatie. Na een drankje en een warm hapje ging een ieder weer naar zijn/haar huis.

De afgelopen maand is er weer e.e.a. zichtbaar veranderd in de tuin. De technische dienst heeft er voor gezorgd dat:

  1. het hek van de binnentuin compleet is afgesloten;
  2. er hedera geplaatst is tegen het nieuwe hek (gesponsord door een lid van de werkgroep);
  3. er een mooie pergola geplaatst is en dat het hout hiervan gesponsord is;
  4. er 50 hortensia’s (ook gesponsord) zijn geplant en dat er de komende tijd nog 50 stuks worden geplaatst.

De komende weken zal het elektrische zonnescherm weer worden aangesloten en zal er een waterelement in de tuin geplaatst worden.

Achter de schermen zijn leden van de werkgroep druk doende om gegevens te verzamelen voor de crowdfunding. Een aantal grote instanties zijn benaderd maar terugkoppeling was teleurstellend. Maar we houden goede moed!

Goed nieuws is dat (dankzij de opbrengsten van de verkoop van diverse producten vanaf de witte tafel, de kaartenverkoop, donaties in het kistje en stortingen op de bankrekening en natuurlijk de flessenactie) de stand van de thermometer per 30 augustus 2019 is verhoogd naar € 70.687,30.

Een positieve stijging van € 1.212,55!

Ook in de maand september gaan we door met de flessenactie! De bak is geleegd, blijf dus vooral lege statiegeldflessen inleveren!

Op woensdag 16 oktober a.s. staat de jaarlijkse bazaar op het programma. Deze wordt georganiseerd in Horizon. In de middag zal ook het Rad van Avontuur draaien in ‘t Kruispunt. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. U komt toch ook?

Gevraagd!
De werkgroep doet graag een beroep op u. Wij zijn op zoek naar stekken van winterharde, groenblijvende planten. Heeft u planten die verstekt kunnen worden? Neem dan contact op met Kees van Slooten.

De werkgroep vergadert weer eind september. Heeft u vragen of ideeën geef ze dan door aan de voorzitter van de werkgroep Marco van Aalst.

Wilt u, of weet u iemand die nu alvast zou willen doneren? Een donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL59RABO 034 580 2829 t.n.v. Stichting PCSOH o.v.v. inrichten belevingstuin. Een bijdrage doneren in het kistje in de hal kan natuurlijk ook!

Met fleurige bloemengroeten, Werkgroep ‘aanpassing binnentuin’

PS. Heeft u eerdere nieuwsbrieven gemist? We verwijzen u graag naar het informatiebord in de hal.