Kopfoto-Nieuwsbrief-HOB-3

Beste reader reader,

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

NIEUWSBRIEF MEI 2019

Vanuit het bestuur

Het dagelijks bestuur meldt dat zij nog steeds met de gemeente in gesprek zijn over:
  1. de invoering van de blauwe zone (de publicatie is verschenen in de Staatscourant);
  2. de organisatie en uitvoering van de renovatie van de straten: Kruislaan, Fortweg en Raadhuislaan.
We blijven meekijken met de gemeente en als er iets te melden valt dan doet het bestuur haar uiterste best om er mede voor te zorgen dat deze informatie op tijd naar de bewoners gaat.
Meer voor elkaar logo
Meer Voor Elkaar
In de nieuwsbrief van de maand maart deden wij een oproep aan buurtbewoners om samen met het bestuur mee te denken met het nieuwe project van de Gemeente Haarlemmermeer “Meer voor Elkaar”. De vijf pijlers waarop Meer voor Elkaar zich richt zijn: veiligheid, gezondheid, werk & inkomen, talent en meedoen. Buurtbewoners Karin en Jelko hebben aangegeven samen met een delegatie van het bestuur mee te willen denken vanuit Het Oude Buurtje. Daar zijn wij als bestuur zeer content mee!

WhatsApp Buurtpreventie

De ogen en oren van de buurt
whatsapp HOB
Nieuwe naam WhatsApp buurtpreventiegroep: WABP HOB v26042019

Hé, wat doet die snuiter in mijn tuin?!


“Zit je lekker rustig aan de koffie, staat er plotseling een vreemde snoeshaan aan de achterkant van het huis in de tuin. Hij ziet mij kijken en loopt weer naar de straatkant. Aan de voorkant van het huis vraag ik wat hij in mijn tuin deed. Hij mompelt iets onverstaanbaars en loopt door. Ik houd hem op een afstandje in de gaten en hij gaat achtertuin in en uit. Heb natuurlijk al volgend de politie gebeld (WhatsApp buurtpreventiegroepen bestonden toen nog niet). Het duurt even en ik ben bang dat ik hem uit het oog verlies. Hij loopt uiteindelijk het witte bruggetje over bij de Raadhuislaan en gaat aan de Kruisweg rustig verder met zijn praktijken. Uiteindelijk komt de politie, die hem aan de tand voelt en meeneemt voor onderzoek. Ik vond het best wel spannend dat achtervolgen. Als hij het in de gaten kreeg, wist hij waar ik woonde. Een WhatsApp groep was wel handig geweest toen. Dan hadden we met zijn allen hem in de gaten kunnen houden.”

Een waargebeurd verhaal van een buurtbewoner. De politie zei dat de man kijkt wat voor sloten je op de deur hebt zitten. Heb je een simpel slot of een cilinder die met de ‘Bulgaarse methode’ te kraken is, dan ben je doelwit voor een inbraak. In dit geval kon en durfde de bewoner de man te volgen, maar doe je dit liever niet en rest alleen de politie bellen, dan is de kans groot dat de vogel gevlogen is als de politie verschijnt. Die rijden ook niet altijd in de buurt.

Een schoolvoorbeeld voor een WhatsApp buurtpreventiegroep. Iedere wijk heeft er wel een tegenwoordig. Ook Het Oude Buurtje heeft een WhatsApp buurtpreventiegroep en veel buurtbewoners zijn lid van deze groep. Onlangs heeft er een wijziging plaatsgevonden, waardoor de leden van de groep opnieuw zijn aangemeld. Uit schrik verlieten sommige leden de groep, wellicht omdat ze het verdacht vonden. Voor degenen die niet exact weten hoe een WhatsApp buurtpreventiegroep werkt een kleine uitleg:

Iemand in de wijk stelt zich beschikbaar als groepsbeheerder van de WhatsApp buurtpreventiegroep. De beheerder krijgt een aparte telefoon waarop alleen WhatsApp wordt geïnstalleerd. Omdat je voor WhatsApp een mobiel telefoonnummer nodig hebt moet er wel een simkaart in de telefoon zitten. Dit kan van een prepaid aanbieder zijn waarbij de beheerder om de zoveel tijd het saldo moet opwaarderen, ook al gebruik je helemaal geen data. Het kan ook een simkaart zijn van een provider als KPN, Tele2 of Vodafone. Daar betaal je dan maandelijks abonnementskosten voor. Meldt iemand zich aan voor de groep, dan zet de beheerder je in de WhatsApp buurtpreventiegroep op die telefoon. De telefoon wordt uitsluitend hiervoor gebruikt en ligt dus meestal in een kast bij de beheerder aan een lader.

De telefoon van de WhatsApp buurtpreventiegroep Het Oude Buurtje had een simkaart van een prepaid aanbieder. De voorwaarde dat je om de zoveel tijd het saldo moet opwaarderen is niet op tijd gebeurd, met gevolg dat het telefoonnummer kwam te vervallen en onze WhatsApp buurtpreventiegroep niet meer werkte. Er moest een nieuw telefoonnummer worden aangevraagd en een nieuwe WhatsApp buurtpreventiegroep worden aangemaakt. Daar moeten dan vervolgens weer alle leden opnieuw worden ingevoerd. Ieder lid krijgt in zijn WhatsApp een bericht dat hij of zij is toegevoegd aan de nieuwe WhatsApp buurtpreventiegroep met de naam WABP HOB v26042019. In WhatsApp op je telefoon verschijnt een tweede WhatsApp buurtpreventiegroep met hetzelfde logo (zie boven). De oude groep WABP HOB staat dan ook nog in de lijst en kan verwijderd worden omdat deze niet meer actief is. Nieuwe leden zullen alleen de groep WABP HOB v26042019 zien staan in hun WhatsApp lijst.

De telefoon van de beheerder waar de nieuwe WhatsApp buurtpreventiegroep WABP HOB v26042019 op draait heeft nu een vast abonnement en zal niet meer vervallen. Hierdoor worden onduidelijkheden in de toekomst hopelijk voorkomen.

Een flink aantal leden heeft helaas de WhatsApp buurtpreventiegroep verlaten. Onlangs plaatste één van de leden een filmpje in de WhatsApp buurtpreventiegroep, waarvan de nodige leden terecht niet gediend waren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand zo dom is om deze groep hiervoor te gebruiken en gaan er maar vanuit dat het een fout was en bedoeld voor iemand anders. Let daarom op en houd de WhatsApp buurtpreventiegroep vrij van dit soort onzin! Bij de overgang naar het nieuwe telefoonnummer van de WhatsApp buurtpreventiegroep verlieten nog een aantal leden de groep. Werllicht om redenen dat ze niet wisten waarom en waar ze aangemeld werden en het verdacht vonden. Het is dus allemaal in orde!

Wij hopen dat u zich toch weer aanmeldt voor de WhatsApp buurtpreventiegroep WABP HOB v26042019. Het is belangrijk! Wellicht staat er binnenkort ook bij u een vreemde snuiter in de achtertuin.
BULGAARSE METHODE

Bij de Bulgaarse methode wordt de deurschild verbogen, waardoor de cilinder van het slot met een tang kan worden gebroken. Vervolgens kan het slot eenvoudig worden geopend. Bij een goed slot met goede deurschilden is dit zeer lastig tot onmogelijk. De deurschild zit op meerdere punten door en door vast en de cilinder zit verdiept.
Bulgaarse methode
Deurschil
Ledenvergaderig

Verslag Algemene Ledenvergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl. zal binnenkort op de website van het oude buurtje ter inzage zijn.

Duofiets voor Horizon en HOB beschikbaar

Duofiets
Het bestuur van HOB heeft onlangs besloten om het bedrag, verkregen met de actie Help Nederland vooruit (ING fonds), bij te leggen bij het reeds opgehaalde bedrag voor de duofiets in Horizon. Dit betekent dat er één duofiets is waar wij als buurtbewoners ook gebruik van mogen maken.

Op woensdag 10 april jl. is de duofiets feestelijk gepresenteerd aan de bewoners van Horizon en belangstellenden uit de wijk.

Wilt u gebruik maken van de duofiets? Neem dan contact op met de receptie van Horizon waar u de fiets tegen een gering bedrag (€ 2,00) per uur kunt reserveren. De receptie is door de weeks bereikbaar via 023-5616000. Reserveringen kunnen voorlopig alleen van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur gemaakt worden. Dus vooralsnog nog niet in het weekend. Sleutel en afstandsbediening (garage) kunnen bij de receptie afgehaald worden en teruggebracht.

Verder dient er bruikleenovereenkomst bij de receptie te worden getekend en word je verzocht voor gebruik de handleiding van de fiets te lezen. Belangrijk is dat er alleen gefietst mag worden na uitleg en instructie.
Activiteitenkalender
Paasactiviteit
Pasen
Wat was het zaterdag 20 april weer een feest! Samen paaseitjes zoeken, eieren verven, eierdopjes verven, frietjes eten en als klap op de vuurpijl potjes bakken met pottenbakker Harrie! Een kleine impressie ziet u hieronder.
Op korte termijn worden degene die een potje hebben gedraaid via de e-mail van de activiteitencommissie op de hoogte gesteld om de potjes op te halen.

Koningsdag
Ook zo genoten van de heerlijke Konings-chocolade-bloemen van Stam? Wij wel!
Leuk dat velen van u zo enthousiast reageerden via onze Social Media. Dat doet de activiteitencommissie en de bezorgers van de lekkernijen goed!


Save the date voor de jaarlijkse buitenspeeldag!
De buitenspeeldag zal gehouden worden op woensdag 12 juni a.s. Noteer deze datum vast in de agenda van de kinderen! Een persoonlijke uitnodiging volgt via de mail.

Save the date voor de jaarlijkse buurtbbq!
De jaarlijkse buurtbbq komt er ook weer aan! Noteer de datum van zaterdag 25 augustus 2019 vast in uw agenda! Een persoonlijke uitnodiging volgt!
Lezing kwetsbaarheid Bardo

Lezing Verbinding rondom kwetsbaarheid


‘Ik ervaar deze avond als een geschenk, vanwege de openheid en bereidheid om naar elkaar te luisteren.’

‘Het sterkt mij dat mensen zo open kunnen zijn, zo kwetsbaar.’

‘Ik was blij hier te mogen zijn en voel de behoefte om hier met mensen over door te praten.’

Enkele reacties van aanwezigen bij de interactieve lezing van 7 mei jl. in Bardo. Na een korte inleiding van Christiaan Rhodius, arts bij Bardo, sprak VU-hoogleraar Christa Anbeek over ‘kwetsbaarheid’. Haar eigen verlieservaringen en haar zoektocht naar antwoorden vormden de rode draad van de lezing.

Met een oefening over eigen kwetsbaarheid door aanwezigen bracht Christa onderlinge interactie op gang. In het gezamenlijke gesprek dat volgde, kwam enerzijds naar voren dat kwetsbaarheid en de ontregeling die daarbij hoort vroeg of laat bij iedereen speelt. Anderzijds dat er veel verschil is in hoe kwetsbaarheid door elk mens persoonlijk beleefd wordt en ook in relatie tot de omgeving.

Na afloop praatten veel aanwezigen nog na. Ook werden er suggesties gedaan voor een vervolg op deze avond. Ook interesse? Mail voor meer informatie naar leerhuis@hospicebardo.nl o.v.v. ‘vervolg kwetsbaarheid’.

Over Bardo
Bardo biedt zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven. Bewustwording en voorlichting over de kwetsbaarheid en eindigheid van het leven horen daar nadrukkelijk bij. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lucia van der Borg, verantwoordelijke voor de PR en Voorlichting van Bardo via tel. 020 - 333 4711 of lbroos@hospicebardo.nl.

Nationale Boomplantdag

Nationale boomplantdag 1
door Mark Kemper

Het waait, Hollands hard. Boven een akker vol vette polderklei drijft een eindeloze massa regenwolken. Een stuk losgewaaid partytentzeil klappert woest in de wind. In de verte sjokt een groep kinderen in gele hesjes door de modder.

Op deze koude ochtend in maart is de gemeente Haarlemmermeer na 15 jaar weer gastheer van de Nationale Viering Boomfeestdag. Vandaag verspreidt een bekaplaarsd legioen van 100.000 schoolkinderen zich over ons land. Samen scheppen en stampen ze maar liefst 200.000 gloednieuwe klimaatbomen ons Hollandse landschap in, waarvan 350 in Park21. Deze kinderen zijn geboren in een wereld waarin ‘het klimaat’ een actueel onderwerp is én blijft. Maar juist voor hen, is het klimaat en de toekomst een ongrijpbaar iets. Vandaag maken ze het klimaat tastbaar en concreet, en planten de schoolkinderen een stukje toekomst in de vruchtbare Haarlemmermeerse bodem. Zo bekeken is vandaag eigenlijk toch een prachtige dag. Want ondanks de regen, ondanks de wind en ondanks de modder werken deze kinderen aan een beter klimaat. Voor nu, voor ons, maar vooral voor later.
Kinderen groeien niet op in armoede. Mevrouw de Vries van 89 voelt zich niet eenzaam. En mensen met een beperking worden niet beperkt in het leven. Vanzelfsprekend, toch? Helaas is dat niet altijd zo.

Daarom zijn er stichtingen en verenigingen zoals Het Oude Buurtje die zich inzetten voor een ander, zodat niemand in Nederland er alleen voor staat. Het Oranje Fonds steunt ook dit jaar weer Het Oude Buurtje. Dit jaar geen collecte door de vrijwilligers van HOB aan de deur maar alleen online. Tijdens de collecte van 11 t/m 15 juni 2019 doen we dat op een unieke manier: 50% van de opbrengst gaat naar onze buurtvereniging, de andere helft gaat naar sociale projecten in de provincie Noord-Holland. Zo wordt het geld 100% goed en lokaal besteed! Via deze link kunt u ook geld over maken! Wij als buurtvereniging zeggen DOEN!

Online collecte Oranjefonds 11 t/m 15 juni 2019

oranje-fonds-logo-620x350

Nieuws vanuit Horizon m.b.t. de binnentuin

Nieuwsbrief 2 binnentuin

Natuurstrook Jansoniusterrein

Elke 2e zaterdag van de maand kunt u de handen uit de mouwen steken op de natuurstrook achter Hospice Bardo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franke van de Laan van Stichting MEERGroen via telefoonnummer 06-48226490 of via e-mail info@stichtingmeergroen.nl
whatsapp HOB

Het Oude Buurtje
heeft een WhatsApp BuurtPreventiegroep

Klik hier om u op te geven

HOBbels

HOBbels logo 4
  • Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in het restaurant van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl
  • Meldingen - Dringend verzoek: alle meldingen over losse tegels, verzakkingen in de weg of stoep, takken die in de weg zitten (kortom alle ongemakken die verholpen kunnen worden door de gemeente) graag doorgeven op: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden of via de website van Het Oude Buurtje via de link https://www.hetoudebuurtje.nl/gemeentelijke-info/
facebook twitter 
footer