Kopfoto-Nieuwsbrief-HOB-3

Beste reader reader,

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017

Wijnproeverij geannuleerd


Helaas hebben we de wijnproeverij van Druivenstok van vrijdag 27 oktober jl. moeten annuleren wegens te weinig aanmeldingen. Dit ondanks de positieve reacties die wij ontvingen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De activiteitencommissie hoort graag van haar leden of de wijnproeverij te duur was of dat de datum niet uit kwam. We hebben nu onnodig kosten gemaakt en we willen wel zuinig om gaan met de centjes van de buurtvereniging. Geef uw reactie door via activiteiten@hetoudebuurtje.nl.
cancelled
Voorzijde-wijkkrant-6-HOB-oktober-2017

Wijkkrant nummer 6


Eind oktober is wijkkrant nummer 6 weer in uw brievenbussen verschenen. De redactie is weer blij met het resultaat.

Onze hartelijke dank aan Recad en de adverteerders voor het mede mogelijk maken van deze wijkkrant.

We zijn ook zeer blij met de bezorgers van de wijkkrant. Door weer in wind hebben zij deze weer in ruim 650 brievenbussen gestopt.

Ideeënbus


Sinds september 2016 hangt er een ideeenbus onder de minibieb bij de hoofdingang van Horizon. Er wordt op dit moment nog weinig gebruik van deze ideeenbus gemaakt. Heeft u een melding aan het bestuur van de buurtvereniging of een idee voor een activiteit voor komend jaar? Laat het ons weten en stop een briefje in de ideeenbus. Vermeld daarbij uw naam en adres en we komen er graag bij u op terug.
IMG_3104

Grote opkomst bijeenkomst Veiligheid in de Wijk


Op 18 oktober j.l organiseerde de buurtvereniging een eerste veiligheidsbijeenkomst i.s.m de politie en verzorgingshuis Horizon. Het was een druk bezette avond.
De wijkagente presenteerde de volgende onderwerpen:
 • Preventietips woninginbraken;
 • Senioren & veiligheid (babbeltrucs);
 • Alertheid in de wijk.
Naast de besproken onderwerpen had de politie foldermateriaal meegenomen.
De bewoners van Horizon hadden veel vragen over de vervanging van de sloten.
De beheerder van de WhatsApp Buurtpreventieap (WABP) sprak over het doel van de WABP en de noodzaak tot groei van deze groep. Dit omdat er relatief weinig inwoners uit ons buurtje deelnemen. Johan Kaptein van Horizon besprak diverse onderwerpen waaronder over de veiligheid in het zorgcentrum en de seniorenwoningen.

Van de diverse feedback gesprekken en terugkoppelingen van buurtbewoners hebben we een aantal leerpunten en verbeteringen geformuleerd. Met veiligheid wordt bedoeld de veiligheid m.b.t. criminele activiteiten en gedrag. De meeste vraagstukken vanuit de bewoners hebben te maken met de algemene veiligheid in de buurt zoals verkeersveiligheid en struikelgevaar in de wijk. Voor dit soort onderwerpen kunt u terecht bij de gemeente maar we nemen het wel mee met de organisatie voor een volgende bijeenkomst.

Bij de tweede editie van de veiligheidsavond (begin 2018) zullen wij ons in het eerste gedeelte van de avond richten op de bewoners van de wijk en het tweede gedeelte voor de bewoners van Horizon. De intentie is om de gebiedsmanager uit te nodigen en een veiligheidsscan te laten uitvoeren door een 'ex boef' om zo de zwakheden van de wijk te kunnen achterhalen.

De samenwerking met Horizon is prachtig en hiervoor willen wij de stichting ook bedanken voor het gebruik (wederom) van hun faciliteiten. Mocht u nog andere tips of onderwerpen hebben neem dan gerust contact met ons op via hetoudebuurtje@gmail.com.
Witte-kerk-compilatie

Replica witte kerkje van de Gereformeerde Gemeente


De heer Clay heeft een replica gemaakt van het witte kerkje van de Gereformeerde Gemeente aan de Kruislaan. Deze staat tijdelijk tentoongesteld in Atrium fase 1 in Horizon.

We nodigen u van harte uit om eens langs te lopen.

Ledenbijdrage 2018


In de ledenvergadering van dit jaar is besloten om de ledenbijdrage te verhogen.
De nieuwe ledenbijdrage voor 2018 is vastgesteld op:
 • Gezinnen € 15,00
 • Eén-gezinshuishoudens € 10,00.

Activiteiten HOB

Noteer de volgende data alvast in uw agenda
 • Rondom 5 december - Ledenlekkeractie (deur aan deur)
 • Maandag 18 december - 17.00 uur tot 20.30 uur - Kerstborrel
 • Zaterdag 13 januari 2018 vanaf 13.00 uur Kerstbomeninzameling
whatsapp HOB

Het Oude Buurtje
heeft een WhatsApp BuurtPreventiegroep

Klik hier om u op te geven

HOBbels

HOBbels logo 4
 • Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in het restaurant van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl
 • Bladkorven - De bladkorven zijn weer via Meerlanden neergezet. Vragen over de bladkorven kunnen bij Meerlanden worden gesteld.
 • Meldingen - Dringend verzoek: alle meldingen over losse tegels, verzakkingen in de weg of stoep, takken die in de weg zitten kortom alle ongemakken die verholpen kunnen worden door de gemeente doorgeven op: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden
 • Regenboog - op 6 november jl. werd door een buurtbewoner een regenboog gespot waarvan het einde van de regenboog uitkwam in het Oude Buurtje. Zou de pot met goud toch in ons buurtje te vinden zijn?
 • Website HOB – bekijk ook eens de website van het Oude Buurtje via hetoudebuurtje.nl.
facebook twitter
footer