Kopfoto-Nieuwsbrief-HOB-3

Beste reader reader,

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

NIEUWSBRIEF MEI 2018

ALV fokke en sukke

Verslag Algemene Ledenvergadering HOB

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart jl. zal binnenkort op de website van het oude buurtje ter inzage zijn.

Save the date voor de jaarlijkse BuurtBBQ

barbecue III


De jaarlijkse buurtbbq komt er ook weer aan! Noteer de datum van zaterdag 25 augustus 2018 vast in uw agenda!
Een persoonlijke uitnodiging volgt!

Informatieavond uitslag onderzoek parkeerdruk

Het bestuur van HOB heeft op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog geen verslag ontvangen van de Gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot de informatiebijeenkomst over het Parkeerdrukonderzoek.
Bij navraag is gebleken dat het verslag op een haar na gereed is. Zodra wij het verslag hebben ontvangen, zullen we u dit o.a. laten weten via onze website www.hetoudebuurtje.nl

Bedankt!

Marion Weij, redactielid van de wijkkrant van HOB, heeft te kennen gegeven te stoppen met haar redactiewerkzaamheden voor onze wijkkrant. Dit vanwege haar verhuizing naar Aalsmeer. Het bestuur van HOB wil haar heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange schrijfkunsten!

Marion bedankt!
Bedankt 2

Voorjaarsmarkt in Horizon

Op woensdag 30 mei a.s. wordt er een gezellige voorjaarsmarkt georganiseerd in Horizon. U bent van harte welkom tussen 10 uur en 15.00 uur om langs de kraampjes te komen snuffelen van o.a. de handwerkclub. Tevens worden er cadeauartikelen, bloemen en planten en kaas verkocht. En wilt u tijdens de voorjaarsmarkt nog een gokje wagen bij het Rad van Avontuur? Het rad draait drie rondes.
De opbrengst van de voorjaarsmarkt komt ten goede van de bewoners van Horizon.
Buurtbewoonster Els van Dijk maakt ons attent op onderstaande bijeenkomst.

Bardo leest

Bardo is in april gestart met de Bardo boekenclub ‘Bardo Leest’. Wij laten ons graag inspireren door boeken, schrijvers, verhalen en door elkaar. Wat spreekt jou aan? Wat doet een boek met jou? Hoe heeft het jou en mij wellicht geholpen? Zo’n 5 keer per jaar komt de club bij elkaar om boeken te bespreken.
Bardo leest mei 2018
Op maandag 25 juni bespreekt men met een groepje mensen van binnen en buiten Bardo ‘Het geheim van het Nachtegaalbos’ van Lucy Strange.
Vanuit het perspectief van een jong meisje volg je de dynamiek binnen afzonderlijke gezinsleden en het gezin als geheel na het overlijden van haar broer. Een prachtig fantasierijk verhaal, voor zowel (het oudere) kind als ouder een waar leesgenot. Niets minder dan een bloemrijke ode aan de veerkracht van een kind. Rake beschrijvingen dit in alle eenvoud enorme diepgang blootleggen. Het grijpt je naar de keel en laat je tot het einde niet meer los. Een aanrader!

Heb je interesse om dit boek met meer mensen bij Bardo te bespreken? Voel je vrij om aan te sluiten! Inloop vanaf 19:45 uur. We starten om 20:00 uur en gaan door tot ongeveer 21:30 uur.
Deelname is gratis. Meld je van tevoren wel even aan via
leerhuis@hospicebardo.nl.
Buitenspeeldag 2018 logo
Buurtvereniging Het Oude Buurtje organiseert op woensdagmiddag 13 juni a.s. de Buitenspeeldag, speciaal voor de kinderen in de wijk in de leeftijd t/m 12 jaar.
De middag start om 13.15 uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur (in verband met de avondwandel4daagse). De locatie is op het speelveldje hoek Boekelstraat en Ter Veenlaan.

Om 13.15 uur wordt het startsein gegeven voor een speelparcours met o.a. blikgooien, reuze-jenga, jeu de boules, zeepschaatsen en nog veel meer!!
Bent u geen kind maar wilt u wel een kopje koffie en of thee komen drinken? U bent van harte welkom!

Aanmelden via: activiteiten@hetoudebuurtje.nl.

Informatie is te vinden op de website: www.hetoudebuurtje.nl en www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl. Deze buitenspeeldag komt mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van Jantje Beton.

Update Het Fort

Voor u gelezen in de Informeer van 26 april jl.

In de meivakantie (28 april-6 mei) is de grond rondom het Fort gesaneerd. De start van de renovatie is eind juni gepland. Voor de bewoners van het Oude Buurtje komt hierover nog een informatie avond. De datum is nu nog niet bekend. Naar verwachting is de renovatie voorjaar 2019 klaar.

Lees het hele artikel op https://haarlemmermeergemeente.nl/en/file/11947/download

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft vast ook gelezen of gehoord over de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Ook buurtvereniging Het Oude Buurtje valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierbij laten wij u weten dat wij dit punt onder de aandacht hebben en dat het bestuur bezig is om, met behulp van de gemeente, een privacy beleid voor onze buurtvereniging te schrijven. We houden u van de voortgang op de hoogte. Heeft u ervaring met het opzetten van een privacybeleid en tips voor ons? Laat het ons weten via secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Oranjefonds-collecte in Het Oude Buurtje

Collecte Oranjefonds
Vrijwilligers van onze buurtvereniging gaan deze week, van dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 25 mei 2018, langs de deur om geld op te halen tijdens de Oranje Fonds Collecteweek.

100% sociaal
Van het bedrag dat Het Oude Buurtje verzamelt, gaat de helft naar de buurtvereniging. De andere helft is bestemd voor sociale organisaties in de provincie Noord Holland. Elke euro gaat 100% naar sociale initiatieven, 100% dichtbij. Mogen wij u vragen om klein geld (briefgeld mag natuurlijk ook 😊) voor de collecte apart te houden zodat wij een mooi bedrag voor de buurtvereniging kunnen ophalen?

Meer informatie over de collecte kunt u vinden op de website van het Oranje Fonds. https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte-2018
whatsapp HOB

Het Oude Buurtje
heeft een WhatsApp BuurtPreventiegroep

Klik hier om u op te geven

HOBbels

HOBbels logo 4
  • Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in het restaurant van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl
  • Meldingen - Dringend verzoek: alle meldingen over losse tegels, verzakkingen in de weg of stoep, takken die in de weg zitten kortom alle ongemakken die verholpen kunnen worden door de gemeente doorgeven op: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden
  • Zwarte paal – Aan het Wilsonpad voor de Geniedijk (gezien vanaf de Ramaerstraat) staat sinds kort een grote zwarte paal. Heeft iemand een idee waar deze voor dient of wat de bedoeling achter deze paal is? We hebben navraag gedaan bij de gemeente, maar zij hebben nog niet gereageerd. Laat het ons weten via voorzitter@hetoudebuurtje.nl
facebook twitter
footer