Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

Nieuwsbrief oktober 2016

---

Verkeerssituatie Fietsbrug Triangel

Op maandag 24 oktober 2016 bezochten wethouder Derk Reneman en gebiedsmanager Hans Kleiss samen van 17.00 uur tot 18.00 uur de fietsbrug Triangel voor een vervolgbezoek over de verkeerssituatie van het (fiets)verkeer. 

---

Bomenrooilijst

De gemeente is voornemens om tijdens de rooironde, in het voorjaar van 2017, om de vleugelnootboom, tegenover Raadhuislaan 51, te verwijderen. Dit omdat de boom dood is. Er zal eenzelfde soort boom worden herplant.

---

Update afspraak Gemeente - groenvoorziening

Op 6 oktober jl. heeft het dagelijks bestuur een gesprek gevoerd met de heer M. Ardewijn van de Gemeente die in plaats van de gebiedsmanager H. Kleiss nu het beheer over de groenvoorziening heeft in de wijk.

De volgende punten zijn onder andere besproken:

• Het maaibeleid. Voor volgend jaar zal het maaibeleid aangepast worden. Er zal niet meer met grote zware machines gemaaid worden, zoals dit jaar m.n. op de Ramaerstraat gebeurd is. Er zal gemaaid worden wanneer het gras tussen de 6 cm en 8 cm lang is.  Tevens zal de groenstrook naast Ramaerstraat 6 niet opengesteld worden als doorgang naar het losloopgebied voor honden achter de Ter Veenlaan dit omdat de bewoners het niet willen.

• Meidoornbomen. Aan het verzoek om opnieuw meidoornbomen te plaatsen aan de Raadhuislaan, en dan met name voor nummer 12, zal geen gevolg worden gegeven. De gemeente geeft aan dat de stoepen vrij moeten blijven. Er zal maar aan één zijde groen geplant worden en dat is aan de waterkant.

• Laden en losbord. Er is een laden en losbord geplaatst bij het brengparkje aan de Ramaerstraat.

• Vleermuizenkast. De vleermuizenkast (Geniedijk) die van de paal was gevallen is weer opgehangen.

• Bankje naast voetbalveld (achter Hospice Bardo). In de huidige situatie is het niet mogelijkheid om naar het bankje te lopen omdat het groen te hoog staat. HOB heeft voorgesteld om het bankje te verplaatsen of om er een stenen paadje naar toe aan te leggen. De Gemeente zal dit verder onderzoeken en zal hier op terugkomen. 

---

Huwelijksjubileum

De familie Boskamp vierde onlangs hun 50 jarig huwelijksjubileum. Namens de lief en leed commissie van HOB werd hen een vrolijk boeket bloemen overhandigd.

---

HOBbels

-        Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan iedere woensdag 'live' van 09:30 tot 10:30 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

-        Nederlandse vlag - De dochter van ons oudste buurtverenigingslid heeft HOB een Nederlandse vlag geschonken. Buiten dat de HOB vlag wappert zal op (Koninklijke) feestdagen nu ook de Nederlandse vlag gehesen kunnen worden. Namens het bestuur hartelijk dank!

-        Foto van de maand - HOB plaatst graag uw foto’s van ons buurtje op onze website www.hetoudebuurtje.nl.  U kunt ze doormailen naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---

Zondag 30 oktober wintertijd!

---