Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

Nieuwsbrief februari 2017

---

Maaibeleid in Het Oude Buurtje (Update)

Op dinsdag 24 januari 2017 bezochten de bestuursleden, Pim en Arie, op het gemeentehuis een bijeenkomst, door de gemeente Haarlemmermeer georganiseerd, over het door hen gevoerde maaibeleid. Tijdens deze avond werd duidelijk gemaakt dat de eerder met de Buurtvereniging gemaakte afspraken, kortweg maaien zoals in 2015,  geëffectueerd worden in 2017.

Er volgt nog een afspraak op het gemeentehuis om te kijken of de plannen juist in hun computer zijn ingevoerd. In de tweede helft van 2017 vindt er op het gemeentehuis een evaluatie over het maaibeleid van de gemeente plaats. Zodra we meer weten zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

---

OPROEP!

De activiteitencommissie is nog op zoek naar andere spelen waaronder een schaakspel en of dambord. Heeft er iemand nog één van deze spelen of andere spelen ongebruikt in de kast staan dan zou de buurtvereniging graag deze spellen aan de inventaris van de buurtvereniging toevoegen. U kunt dit laten weten via activiteiten@hetoudebuurtje.nl of bel naar familie van der Voort, Boekelstraat 16, telefoonnummer 023-5658015.

---

Herbestemming Fort

Op maandag 16 januari 2017 bezochten de bestuursleden, Linda en Arie, de informatiebijeenkomst in het Fort Hoofddorp. Een groot aantal buurtbewoners was ook aanwezig. Dit heeft u ook in de lokale kranten kunnen lezen.

De architect, Serge Schoemaker, memoreerde dat hij veelvuldig contact had gehad met de Buurtvereniging. Hierop is tijdens de informatieavond niet gereageerd maar dat  is feitelijk niet correct. Er is in juni 2016 een bijeenkomst geweest waarbij het Oude Buurtje aanwezig was. Het eerst volgende contact is per mail gevoerd in december 2016. Hierin werd verteld dat er op 16 januari 2017 een informatie-avond kwam en er werd verzocht om de buurtbewoners te informeren. Ook werd medegedeeld dat de architect contact zou zoeken.

Er is éénmalig e-mailcontact geweest vanuit de buurvereniging waarop de architect ons zijn plannen digitaal toezond.

Er is duidelijk geworden dat de financiën voor het project rond zijn (mededeling wethouder Reneman) en dat als de benodigde vergunningen aanwezig zijn men één jaar nodig heeft om het Fort te restaureren . Er is, behoudens dat er een stadspark op het Forteiland met wandelroute komt en dat er feitelijk GEEN parkeergelegenheid bij het Fort is, niets nieuws te vertellen.

---

Yeahhh! Het Oude Buurtje komt 'als beste' uit de bus bij inzameling kerstbomen!

Onderstaand berichtje ontvingen wij van Meerlanden: 

De meeste bomen zijn ingezameld in de Hoofddorpse wijk Floriande. Deze wijk heeft dan ook de meeste huisaansluitingen. Kijkend naar het aantal huisaansluitingen per wijk dan komt buurtvereniging Het Oude Buurtje ‘als beste’ uit de bus. Gemiddeld hebben zijn ruim 0,5 kerstboom per huisaansluiting ingezameld.

Een grote pluim voor de kinderen uit onze wijk!

---

Landelijke Opschoondag

Noteer de volgende activiteit van HOB zaterdag 25 maart 2017 alvast in uw agenda! In de ochtend gaan wij met de kinderen speuren m.b.v. een speurtocht naar zwerfafval. Ook de volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. Als afsluiting gaan we gezellig met elkaar een kleine lunch nuttigen.

Meer informatie volgt via de HOB informatiezuil, website www.hetoudebuurtje.nl, Facebook, Twitter, prikborden van Horizon en de volgende nieuwsbrief.

---

Spelletjesmiddag in Horizon

Woensdagmiddag 8 februari stonden weer een tiental tafels vol met allerlei spellen. Tafels met rummicub, scrabble, ganzenbord, jenga, yahtzee, domino, vier-op-een-rij, en natuurlijk de sjoelbakken.

Er kwamen een hoop mensen uit Horizon af op deze spelletjesmiddag maar wat het helemaal leuk maakte dat er ook een groot aantal volwassenen en kinderen uit de buurt mee kwamen spelen. In totaal met 38 mensen! De activiteitencommissie vond het een zeer geslaagde activiteit en denkt erover om deze activiteit over een aantal maanden weer te organiseren.

---

HOBbels

-        Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan iedere woensdag 'live' van 09:30 tot 10:30 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

-        Wijkkrant nummer 5 - is in de maak. Houd uw brievenbus in de gaten!

-        Meldingen gemeente - Meldingen over reparaties aan de weg/stoep en of andere zaken kunt u zelf doorgeven bij de gemeente via telefoonnummer : 0900 – 1852. Alle meldingen worden geregistreerd en u ontvangt bericht als de reparatie gedaan is.

 

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---

De nieuwe wijkkrant komt eraan!

---