Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

Nieuwsbrief april 2017

---

Informatieavond plannen Oude Raadhuis

De gemeente Haarlemmermeer organiseert op maandagavond 24 april van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond over het gebruik, en de verruiming van de bestemming, van het gebouw het Oude Raadhuis. Tijdens deze avond willen zij u vertellen over de plannen voor dit gebouw en de procedure om de bestemming daarvoor te verruimen. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen.  De avond vindt plaats in het Oude Raadhuis zelf, Hoofdweg 675.

U bent van harte welkom.

---

Wijkschouw

Op korte termijn vindt er weer een wijkschouw plaats met de gebiedsmanager voor de knelpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de ALV op 12 april jl.. Zodra er een datum bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.

---

Goed bezochte Algemene ledenvergadering

0p 12 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Het Oude Buurtje plaats. De avond werd druk bezocht, ongeveer een derde van ons ledenaantal was aanwezig.

Wij, als bestuur, zijn daar tevreden over. Er was ook een speciale gast aanwezig, Hans Kleiss, gebiedsmanager van de gemeente. Nadat iedereen een prachtige petitfours met het logo van HOB op had, opende de voorzitter de vergadering.

 Enkele aan bod gekomen punten:

• Er is instemming gekomen op de voorgestelde contributieverhoging van 2018

• De aftredende bestuursleden, die allen herkiesbaar waren, zijn weer aangenomen voor drie jaar bestuurlijke betrokkenheid.

Tijdens de rondvraag bleek onze gast enkele vragen toegespeeld te krijgen, waar na volle tevredenheid antwoord op gekregen is. Zo zal er binnenkort een schouw plaatsvinden om te kijken naar de in/uitrit van het Burg. Jansoniushof, hetgeen regelmatig tot angstige situaties leidt. En Hans Kleiss kon ons vertellen, dat er op maandag 24 april as. een informatiebijeenkomst is in en over de toekomst van Het Oude Raadhuis als horecagelegenheid. De omwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen, maar alle bewoners van Het Oude Buurtje zijn welkom.

Na het bedanken van de voorzitter werd de vergadering gesloten en kon men een drankje ter afsluiting nemen. Al met al een geslaagde avond.

---

Buurtkinderen vermaken zich met paasactiviteit

Afgelopen zaterdag, 15 april, hebben wij het, inmiddels traditionele, paasfeest gevierd met de kinderen van  Het Oude Buurtje. Om 10 uur hebben wij ons verzameld in de grote zaal van de Horizon en hebben wij de paashaas en de paasmuis verwelkomt. Zo’n 12 kinderen, tot ongeveer 8 jaar, hebben paaseitjes gezocht in de binnentuin van de Horizon. De oudere kinderen (5 kinderen) mochten met Linda mee om chocoladepaaseitjes te zoeken in het hoekje achter in de wijk.

Nadat alle chocolade-eieren gevonden waren, konden de kinderen hardgekookte eieren gaan schilderen, een kleurplaat maken of een knutselwerkje van een fles maken. De mooiste eieren hebben wij gezien. Niet alleen de kinderen zijn goed met kwast, verf en eieren maar ook de ouders hebben ons verrast.

De ouders hebben zich verder prima vermaakt onder genot van een kopje koffie of thee.  Ook de bewoners van Horizon, die om 10.00 uur koffie drinken in de grote zaal, hebben genoten van het enthousiasme van de kinderen. Al met al weer een geslaagd activiteit. Alle helpende handen weer hartelijk bedankt.

---

Koningsdag Ledenlekkeractie


Houd de deurknop van uw voordeur volgende week in de gaten. We verklappen nog niets, maar het wordt iets lekkers!

---

Collecte Oranjefonds in Het Oude Buurtje

Vrijwilligers van onze buurtvereniging gaan van dinsdag 6 juni tot en met zaterdag 10 juni 2017 langs de deur om geld op te halen tijdens de Oranje Fonds Collecteweek. 

100% sociaal
Van het bedrag dat Het Oude Buurtje verzamelt gaat de helft naar de buurtvereniging. De andere helft is bestemd voor sociale organisaties in de provincie Noord Holland. Elke euro gaat 100% naar sociale initiatieven, 100% dichtbij. Mogen wij u vragen om klein geld (briefgeld mag natuurlijk ook) voor de collecte apart te houden zodat wij een mooi bedrag voor de buurtvereniging kunnen ophalen?

Heeft u in die week een paar uurtje tijd over en wilt u helpen collecteren? Meld u dan aan via activiteiten@hetoudebuurtje.nl. Vele handen maken licht werk!

Meer informatie over de collecte kunt u vinden op de website van het Oranje Fonds. https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-collecte-2017

---

HOBbels

Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan iedere woensdag 'live' van 09:30 tot 10:30 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

Hekwerk voetbalveld – Er heeft een verhoging van het hek van het voetbalveld aan de achterzijde bij Hospice Bardo plaatsgevonden.

- Website HOB – bekijk onze website eens! www.hetoudebuurtje.nl

Meldingen gemeente - Meldingen over reparaties aan de weg/stoep en of andere zaken kunt u zelf doorgeven bij de gemeente via telefoonnummer : 0900 – 1852. Alle meldingen worden geregistreerd en u ontvangt bericht als de reparatie gedaan is.

 

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---
---