Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

Nieuwsbrief september 2017

---

BuurtBBQ

Zaterdag 9 september a.s. vindt de jaarlijkse buurtbbq plaats. Er hebben zich al heel wat leden aangemeld.

We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat we er weer een mooi feestje van kunnen gaan maken.

---

Opbrengst collecte Oranjefonds

Blij kunnen we u melden dat er een bedrag van € 853,27 is opgehaald door de collectanten in onze wijk. De helft hiervan € 426,64 is bestemd voor de buurtvereniging en de andere helft komt ten goede aan projecten in de provincie Noord Holland. Wij kijken met plezier terug op een op een succesvolle collecte.

---

Informatieavond veiligheid 18 oktober a.s.

Noteer deze datum vast in uw agenda. Locatie Horizon. Tijdstip 19.30 uur tot 21.00 uur. Meer informatie volgt via nieuwsbrief, website en flyer.

---

Zwerfafvalonderzoek rondom praktijkschool de Linie: help jij mee?

NMCX Centrum voor Duurzaamheid (www.nmcx.nl) selecteert jaarlijks 3 plekken in Haarlemmermeer waar op dat moment zwerfafval structureel en in aanzienlijke mate wordt achtergelaten. Vrijdag 15 september start het onderzoek rondom praktijkschool de Linie in het oude buurtje, waarbij alle hulp welkom is! Elk onderzoek wordt gestart door de bekende zwerfafvalraper Dirk Groot, alias de Zwerfinator.

Samen met vrijwilligers registreert hij het zwerfafval via de app Litterati. De gegevens worden geanalyseerd waarna er een gesprek volgt met bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen over de resultaten: zo wordt gekeken hoe ze samen van de betreffende plek een nog mooiere prachtplek kunnen maken. 

Onderzoek bij de Linie: wat houdt het in?

• Lopend wordt er zwerfafval geraapt op en rond de prachtplek;

• Van elk stuk zwerfafval wordt een foto gemaakt met de App Litterati. Daarbij wordt ook de afgelegde afstand bijgehouden, zodat er een uitspraak gedaan kan worden over de dichtheid/vervuilingsgraad van een bepaald stuk;

• Na afloop wordt er in de App per foto aangegeven wat voor soort zwerfafval het precies is (type, grondstof, inhoud, merk);

• Deze gegevens worden vervolgens op de kaart in de App gezet, waarna de gegevens gedownload kunnen worden en verwerkt tot lijstjes, grafieken, kaartjes etc. 

Vrijwilligers gezocht

Vrijdag 15 september tussen 11.00 en 15.00 uur vindt de start van het onderzoek plaats rondom praktijkschool de Linie (Hoofdweg 727). Wil jij je graag een paar uurtjes inzetten voor een SuperSchoon Haarlemmermeer, én ben je in het bezit van een smartphone (android of iphone) om de App Litterati (gratis) op te installeren? Stuur dan een e-mail naar superschoon@nmcx.nl! Heb je 15 september geen tijd? Op elk willekeurig ander moment kun je zelf onderzoek doen op deze plek. Laat in dat geval via superschoon@nmcx.nl weten met welk e-mailadres je je hebt aangemeld bij de App Litterati, dan kan Dirk Groot de door jou ingevoerde gegevens verwerken in de overzichten.

Op de Facebookpagina van SuperSchoon Haarlemmermeer word je op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek! www.facebook.com/SuperSchoonHaarlemmermeer

---

Ledenbijdrage


Nog niet alle leden hebben hun contributie aan de buurtvereniging voldaan. De penningmeester verzoekt u vriendelijk de bijdrage spoedig over te maken.
 

---

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het 'bereikbaarheidsplan'.

De wethouder heeft nogmaals gezegd en benadrukt dat de bewoners van Het Oude Buurtje geen overlast mogen ondervinden. De gemeente zal de situatie monitoren en passende maatregelen nemen waarmee de overlast zal worden opgelost. Verder is op alle onderdelen positief geadviseerd en het plan is ook het juridisch traject bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebeid gepasseerd; het Ontwerpbesluit met bijbehorende stukken is per 26 augustus 2017 ter visie gegaan. Het uitvoerige Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kunt u via deze link bekijken en downloaden.

Voor alle belanghebbenden betekent dit dat binnen de inzagetermijn van zes weken eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren kan brengen. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder 'Bekendmakingen' of direct via deze link. Bij de gemeente Haarlemmermeer kunt u de stukken inzien op afspraak tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Een afspraak kan gemaakt worden via het algemene nummer 0900-1852.

---

Feestelijke opening restaurant Horizon

De grote zaal/het restaurant van Horizon is onlangs verbouwd. Dit wil Horizon graag met de buurtbewoners van HOB vieren. Zij nodigen u van harte uit voor een feestelijke opening op woensdag 27 september a.s. van 16.00 uur tot 19.00 uur. De uitnodiging voor het volledige programma volgt nog.  Noteert u deze datum vast in uw agenda?

---

WhatsApp BuurtPreventie
Het Oude Buurtje (WABP HOB)

Het beheer van de WhatsApp Buurtpreventiegroep is onlangs overgedragen aan Ronnie de Rooij. Via deze weg willen wij Larissa Dortland hartelijk danken voor het opzetten en administreren van de WhatsApp Buurtpreventiegroep.

ATTENTIE! Het telefoonnummer dat gebruikt wordt voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep maakt gebruik van een prepaid simkaart. Een prepaid simkaart dient eens in de 6 maanden een keer te worden gebruikt d.m.v een sms of een telefoongesprek om actief te blijven. Door onwetendheid is dit niet gebeurd en hierdoor was de vorige simkaart niet meer actief en moest er een nieuwe worden aangeschaft.

Per 7 juli 2017 is er een nieuw WABP HOB telefoonnummer in gebruik. Het is nummer  06-29355401. Alle leden van de oude WhatsApp Buurtpreventiegroep zijn door  beheerder Ronnie aan het nieuwe nummer toegevoegd.
De nieuwe WhatsApp Buurtpreventiegroep vindt u in uw WhatsApp contacten onder de naam WABP HOB met het logo dat u bij dit artikel ziet.

De oude WhatsApp Buurtpreventiegroep genaamd WhatsAppHOBbuurtpreventie is dus vanaf vrijdag 7 juli 2017 niet meer actief en kan verwijderd worden uit uw WhatsApp contactenlijst op uw mobiel.

Klik hier om u op te geven

---

Burendag in Het Oude Buurtje

Op zaterdag 23 september a.s. staat de activiteitencommissie van Buurtvereniging Het Oude Buurtje (HOB) weer klaar om mee te werken aan de landelijke Burendag 2017. Voor de locatie is wederom gekozen voor het speelveld hoek Boekelstraat- Ter Veenlaan.

 

Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur staan de koffie, thee e.d. voor u klaar om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

ANWB Lichtbrigade --> Is uw fiets goed verlicht?

Dit jaar doen we tijdens de Burendag mee met de ANWB Lichtbrigade. Dit houdt in dat u tussen 11.00 uur en 14.00 uur de voor- en achterlampen van uw fiets kan komen laten controleren.

Lunch

Velota, de heren in zonweren, en specialist in buitenkookartikelen is net als afgelopen jaar bereid gevonden om tijdens de lunch hun buitenkookartikelen te komen demonstreren. Wat zij gaan demonstreren blijft nog even geheim. Komt u ook langs voor een lekker hapje? 

Speciaal voor de kinderen

Voor de kinderen zal er een spelparcours worden uitgezet zoals o.a. reuzenjenga, cricket, blik gooien, jeu de boules en swingbal. 

Helpende handen kunnen zich aanmelden via activiteiten@hetoudebuurtje.nl. Samen werken we aan Het Oude Buurtje! U komt toch ook?

---

Nieuwe veiligheidsprioriteiten Gemeente vaststellen voor de periode 2018-2022

Nieuwe veiligheidsprioriteiten Gemeente vaststellen voor de periode 2018-2022

Ingezonden door de Gemeente:

Op de website www.WABP.nl  staat dat op dit e-mailadres een Buurtpreventie WhatsApp groep is geregistreerd. Daarom sturen wij u dit bericht met het verzoek dit binnen uw groep te delen.

Actieve groepen en resultaten

In Haarlemmermeer zijn er nu al 253 groepen actief. Als gemeente zijn we daar heel trots op. Het geeft aan dat veel inwoners actief bijdragen aan een veilige buurt. Het helpt volgens ons ook concreet mee bij de aanpak van woninginbraken in de gemeente, wat een van onze prioriteiten is. En het gaat ook de goede kant op met de aanpak van deze prioriteit. In 2013 zijn er 755 woninginbraken gepleegd, in 2014 daalde dat naar 576, in 2015 waren het er 550 en in 2016 daalde het verder naar 473. Dit jaar zijn t/m juli 296 woninginbraken gepleegd (inclusief pogingen).

Nieuwe veiligheidsprioriteiten

Wij werken op dit moment aan een nieuw veiligheidsbeleid. De gemeenteraad zal begin volgend jaar de nieuwe veiligheidsprioriteiten voor de periode 2018-2022 vaststellen. In onze gemeente zijn handhavers en politie samen aan het werk om de buurt veilig en leefbaar te houden. Op sommige zaken mag volgens inwoners best strenger gehandhaafd worden.

Meedenken

Waar zouden politie en handhavers zich mee bezig moeten houden, zodat uw buurt veilig en leefbaar is? Graag willen wij de deelnemers aan uw Buurtpreventie WhatsApp groep vragen hierin met ons mee te denken. Dit kan door een poll in te vullen via deze link die ook op onze facebookpagina staat:

https://haarlemmermeergemeente.nl/handhaving-in-mijn-buurt/formulier

Deze poll staat open tot en met september.

De resultaten van de poll zullen wij aan de gemeenteraad melden. In de Informeer wordt hier na de zomer ook aandacht aan besteed. Wij zouden het op prijs stellen als u dit bericht deelt binnen uw Buurtpreventie WhatsApp groep. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

---

HOB-bels

- Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in het restaurant van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl

- 60 jaar getrouwd - Familie Clay (lid HOB) vierden onlangs hun 60 jarig huwelijksjubileum. Zij ontvingen van HOB een mooie bos bloemen.

- Bestrating - Binnenkort zal er in de Fortweg en Kruislaan opnieuw worden bestraat. De bewoners worden per brief nader geïnformeerd.

- Slopen - De woning bij het Oude Raadhuis wordt gesloopt.

- Bomenrooilijst 2e ronde - Er is een kapvergunning aangevraagd voor een boom t.o. Ramaerstraat 5. T.z.t. zal er een populier op dezelfde plaats herplant worden.

- Parkeerbeleid - Dit kwartaal zal er een evaluatie plaatsvinden van het parkeerbeleid in HOB.

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventiegroep

Klik hier om u op te geven

---
---