Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

---

Hoofdweg Oostzijde na de zomer op de schop


Woensdag 8 juni tweede bijeenkomst en presentatie definitief ontwerp.

Na de zomervakantie van 2016 vinden werkzaamheden plaats aan de Hoofdweg Oostzijde tussen de Kruisweg en de Cor van de Meerstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering onder de rijbaan, het vernieuwen van het asfalt en het aanbrengen van nieuwe bestrating in de trottoirs.

De definitieve plannen worden tijdens een inloopbijeenkomst op 8 juni tussen 19:00 en 21:00 uur gepresenteerd en vindt plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. 

Zie de website voor de bewonersbrief van de gemeente.

---
buitenspeeldag_2016

Woensdag 8 juni BuitenSpeeldag 2016

Woensdag 8 juni is het weer Buitenspeeldag! Ook dit jaar roepen Jantje Beton en Nickelodeon gemeenten, ouders en verzorgers, speeltuinen, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om samen met kinderen een leuk en actief programma te organiseren en buurtkinderen te stimuleren om op 8 juni te komen buitenspelen.

Natuurlijk doet Buurtvereniging Het Oude Buurtje hier aan mee! De activiteitengroep van het Oude Buurtje heeft op die dag voor de jeugd in de leeftijd tot en met 12 jaar een leuk programma georganiseerd.

We starten de middag met iets te drinken en te eten. Om tien over twee wordt het startsein gegeven voor een speelconcours met onder andere blik gooien, schminken, jeu de boules, zeepschaatsen en nog veel meer!

Aanmelden graag door middel van een e-mail naar: activiteiten@hetoudebuurtje.nl

Verzamelpunt: Speelveld hoek Boekelstraat en Ter Veenlaan      Tijdstip: 14:00 uur tot 16:00 uur

 

Dagelijks buitenspelen was vroeger heel gewoon. Tegenwoordig speelt 1 op de 5 kinderen niet of slechts 1 keer per week vrij buiten. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers onder de aandacht brengen dat buitenspelen geen luxe is maar noodzaak. Juist in een tijd dat maar liefst 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, levert buitenspelen een waardevolle bijdrage aan hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. En dat hebben kinderen hard nodig in een maatschappij waarin veel van hen wordt verwacht en veel speelplekken zijn verwaarloosd.

De buitenspeeldag komt mede tot stand dankzij een financiele bijdrage van Jantje Beton, waarvoor onze hartelijke dank! Meer informatie over de Buitenspeeldag 2016 kunt u vinden op www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl

---
Zakje zaad polderecoloog

Op stap met polderecoloog Henk Nijeenhuis

Woensdagavond 18 mei 2016 om 19.00 uur stond een groep buurtbewoners klaar om deel te nemen aan een wandeling door ons mooie buurtje met polder-ecoloog Henk Nijenhuis. De tour startte met informatie over een plantje bij de ingang van Horizon met de naam “brandende liefde”. We werden in de Kruislaan geïnformeerd over o.a. de brede Wespenorchis, de Lindeboom en het Kleefkruid.

Wandelend langs de Hoofdweg begon het helaas te regenen, gevolgd door een paar klappen onweer. Het kon de pret niet drukken, want de groep leerde meer over de Rode Esdoorn (t.o.v. het gebouw Wildhage), de Amerikaanse eik, het Fluitekruid in de slootkant en de Lismoes.

Via het Burgemeester Jansoniushof liepen we richting de Geniedijk en rondom het moerasje achter bij Hospice Bardo leerden we meer over de Akkerdistel, de Ratelaar en het Spuugbeestje (schuincicade). De wandeling van twee uur werd afgerond via de C.J. Kievietshof, Ter Veenlaan, Engelmanstraat en weer richting Horizon.

De activiteitencommissie bedankte de meewandelaars met een zakje bloemzaad.

---
Caponniere Hoofddorp

Het Oude Buurtje organiseert:

Leven op de Stelling - Forten van toen en nu

Boeiende lezing over de Stelling van Amsterdam door Agnes de Boer

De Stelling van Amsterdam staat in 2016 twintig jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst. De Geniedijk en 'ons Fort' in de wijk horen hier ook bij. Agnes de Boer neemt u levendig mee in de geschiedenis en verteld over de rijke historie van de forten. De lezing vindt plaats op donderdag 16 juni in de grote zaal van Horizon aan de Kruislaan 54 in Hoofddorp.
Aanvang 14:00 uur.

 

De Stelling van Amsterdam staat in 2016 20 jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst en dat vieren we met het boek Leven op de Stelling. De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Vanuit de forten is nooit gevochten, maar de stelling had zeker een afschrikkende werking. Nederlandse soldaten lagen er paraat tijdens de Eerste Wereldoorlog en waren er gemobiliseerd in 1939. En tijdens de Tweede Wereldoorlog visten Duitse soldaten met handgranaten in de fortgrachten. Na de oorlog werden in sommige forten politieke delinquenten opgesloten. Tegenwoordig krijgen veel forten een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als kunstfort, kaasfort of museum. In dit rijk geïllustreerde boek vertellen mensen hun persoonlijke verhaal over de het leven op de Stelling van Amsterdam in het gebied rond het Noordzeekanaal en in de sector Sloten.

De uitgave ‘Leven op de Stelling, forten van toen en nu’ wordt uitgegeven vanwege het 20 jarig jubileum als Unesco Werelderfgoed. Het boek is een initiatief van de Stichting Verhalen Verbinden en wordt aangeboden in samenwerking met de lokale historische en dorpsverenigingen.

Uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland. 188 pagina’s met (historisch) beeldmateriaal Gebonden uitgave 22 x 22 cm. geheel in kleur Onder redactie van Agnes de Boer

Het boek wordt ondersteund door de Provincie Noord-Holland en verschijnt 15 oktober 2016

www.uitgeverij-noord-holland.nl        bestellen@uitgeverijnoordholland.nl

Klik hier voor het bestelformulier Leven op de Stelling

---

Mannengroep

Iedere woensdagochtend van 10.30 - 11.30 uur komt de mannengroep bij elkaar en de gesprekken gaan over van alles en nog wat. Een voorbeeld: tijdens een sessie kwamen vragen naar voren omtrent de nieuwe zorg- en participatiewet. Na overleg met Horizon schoof een deskundige aan die uitleg over de wet gaf en vragen kon beantwoorden.

In april vorig jaar hebben we de 'bollentour' gemaakt. Een rit door de bloembollenstreek van Katwijk naar Zandvoort. Met enkele deelnemers van de groep gaan we een keer per week boodschappen doen.

In de mannengroep is ruimte voor een gesprek, een kopje koffie, een bemoediging, geen verplichtingen en met elkaar zoeken we naar mogelijkheden om interessante uitjes te maken. We hebben plaats en ruimte voor bewoners van Horizon en uit Het Oude Buurtje.

Stap gewoon eens binnen. U bent van harte welkom!

---

HOBbels

Vacature Secretaris Buurtverening Het Oude Buurtje: Wilt u vol enthousiasme ons HOB-team ondersteunen? Stuur dan een mail naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Vacature lid kascommissie: Het bestuur is op zoek naar iemand die zitting wil nemen in de kascommissie. Voelt u zich geroepen om de boeken te controleren voor de Algemene Ledenvergadering, dan horen wij graag van u! Stuur dan een mail naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Heeft u een bijenzwerm in de tuin? Onlangs is door de imkervereniging een flinke bijenzwerm opgehaald bij een buurtgenoot. Heeft u ook last van een bijenzwerm? Bel de imkervereniging. Hun telefoonnummer is 06-33737734.

Nieuwe penningmeester HOB! De vereniging is heel blij met Arie van Noord als nieuwe penningmeester. Arie start 1 augustus 2016 met de werkzaamheden. Indien u bezwaar heeft tegen de aanstelling van Arie van Noord als penningmeester, dan kunt u tot 18 juni bezwaar aantekenen bij het bestuur. 

Hondenpoep onder de loep! Het maaibeleid van de gemeente laat het gras hoog groeien, ook op uitlaatgebieden. Kinderen spelen op deze velden! Wij roepen hondenbezitters op de hondenpoep ook in het hoge gras op te ruimen. 

Spreekuur HOB - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan iedere woensdag 'live' van 09:00 tot 10:15 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

Actuele berichtgevingen over onze buurt vindt u op onze website www.hetoudebuurtje.nl 

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---

HET IS BIJNA ZOMER

---