Renovatie Kruislaan, Fortweg en Raadhuislaan

Op 11 juni jongstleden heeft het bestuur een e-mail gestuurd naar de gemeente met de vraag hoe de plannen voor renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan er voor staan. Op 3 juli kwam hierop antwoord met de mededeling dat door het zomerreces en vakanties de beantwoording op zich liet wachten. Op 3 augustus werd in het beloofde antwoord duidelijk dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

Marjolein Steffens-van de Water, wethouder Fysieke Leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid:

“De renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan is vertraagd door een aantal factoren. Dit heeft o.a. te maken gehad met de complexiteit van het project. Verschillende onderdelen, zoals herstel van de verharding, de groenstructuur, de verkeersafwikkeling, het parkeren en de waterbeheersing in het Oude Buurtje worden integraal aangepakt. De verschillende facetten voldoende op elkaar afstemmen kost echter tijd. Hier is in onze oorspronkelijke planning onvoldoende rekening mee gehouden. Daarnaast beschrijft u terecht het aantal personeelswisselingen. Deze wisselingen hebben de realisatie van onze planning ook geen goed gedaan. Ik begrijp de gevoelens van de inwoners van het Oude Buurtje dat het allemaal te lang duurt heel goed. Ik betreur dan ook dat het zo is gelopen, zowel in de communicatie als de ontstane vertraging.

Inmiddels is op 16 juni 2020 de klankbordgroep in kennis gesteld van de stand van zaken. Tevens zijn er projectinhoudelijke aspecten besproken. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In de tweede helft van augustus 2020 zal het ontwerp opnieuw aan de klankbordgroep worden voorgelegd.

Medio september 2020 zal het ontwerp aan de gehele buurt worden gepresenteerd. De wijze waarop dit gebeurt zal vooraf met de klankbordgroep worden besproken. Na vaststelling van het ontwerp wordt het verkeersbesluit voor de aanpassing van de verkeersafwikkeling gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hiertegen nog bezwaar en beroep instellen. In de verwachting dat deze procedure voorspoedig verloopt kan het werk in het vierde kwartaal 2020 worden aanbesteed, waarna in het eerste kwartaal 2021 kan worden gestart met de uitvoering.

Graag wil ik u nogmaals danken voor uw betrokkenheid. Ik hoop u met bovenstaande toelichting en tijdlijn wat duidelijkheid te hebben verschaft. Nogmaals excuses voor de vertraging, zowel in de communicatie als bij de werkzaamheden.

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.