Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

U bent van ons gewend de nieuwsbrief rond de helft van de maand toegestuurd te krijgen. In verband met vakanties van bestuursleden en vrijwilligers ontvangt u de nieuwsbrief wat eerder dan gebruikelijk. Wij wensen u een fijne vakantieperiode!

---

Buurt Barbeque Het Oude Buurtje

Noteer volgende datum alvast in uw agenda!

Zaterdag 27 augustus 2016

Binnenkort ontvangt u een schriftelijke uitnodiging/ aanmeldingsformulier in uw brievenbus.

Houd uw brievenbus dus  in de gaten en kom ook naar dit jaarlijks terugkerende gezellige evenement!

---

Minibieb voorziet in behoefte

Sinds vrijdag 13 mei 2016 hangt er een minibieb aan de buitengevel van Horizon. De minibieb is te vinden aan de rechterzijde van de hoofdingang van Horizon aan de Kruislaan 54.

In deze bieb staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek.

De minibieb werd officieel geopend door Joke Kleiberg (bewoonster en initiatiefneemster van het Oude Buurtje) en Pim van der Voort (bestuurslid buurtvereniging Het Oude Buurtje). Zij plaatsten een aantal boeken in de minibieb.

De minibieb is er voor iedereen in Het Oude Buurtje en Horizon. Dus voel (t) u/je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar boeken uit u/jouw boekenkast toe! Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten.

Veel leesplezier,
Namens Horizon en Buurtvereniging Het Oude Buurtje 

---

Ontwerpwedstrijd Informatiebord HOB

Het bestuur van Het Oude Buurtje schrijft voor bewoners van HOB een ontwerpwedstrijd uit voor het vervaardigen van een informatiebord.

Het informatiebord zal geplaatst worden bij het speelveld Boekelstraat – Ter Veenlaan.

Na goedkeuring door het bestuur zal het informatiebord daadwerkelijk gemaakt gaan worden tijdens de burendag op 24 september 2016.

De maatvoering is 1.00 meter x 1.30 meter. Het informatiebord moet duurzaam zijn en er moet informatie in te plaatsen zijn. Deadline is 27 augustus 2016.

Uw ontwerp kunt u via e-mail kenbaar maken aan het bestuur via secretariaat@hetoudebuurtje.nl of inleveren bij de voorzitter Leo Spruit, Ramaerstraat 4.

---

Mannengroep

Iedere woensdagochtend van 10.30 - 11.30 uur komt de mannengroep bij elkaar en de gesprekken gaan over van alles en nog wat. Een voorbeeld: tijdens een sessie kwamen vragen naar voren omtrent de nieuwe zorg- en participatiewet. Na overleg met Horizon schoof een deskundige aan die uitleg over de wet gaf en vragen kon beantwoorden.

In de mannengroep is ruimte voor een gesprek, een kopje koffie, een bemoediging, geen verplichtingen en met elkaar zoeken we naar mogelijkheden om interessante uitjes te maken. We hebben plaats en ruimte voor bewoners van Horizon en uit Het Oude Buurtje.

Stap gewoon eens binnen. U bent van harte welkom!

---

HOBbels

De grasmatten worden weer gemaaid!

De sloot achter bij de Geniedijk is uitgebaggerd!

Heeft u opmerkingen over de openbare buitenruimten in ons buurtje? Defecten, achterstallig onderhoud, kuilen, kapotte straatverlichting etc. kunt u aan de gemeente Haarlemmermeer doorgeven via info@haarlemmermeer.nl

Vacature Secretaris Buurtvereniging Het Oude Buurtje: Wilt u vol enthousiasme ons HOB-bestuur ondersteunen? Stuur dan een mail naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Penningmeester Arie van Noord is per 1 juli 2016 toegetreden tot het bestuur. Wij wensen hem o.a. veel cijferplezier!

Vacature lid kascommissie: Het bestuur is op nog op zoek naar iemand die zitting wil nemen in de kascommissie. Voelt u zich geroepen om voor de algemene ledenvergadering maximaal 2 uurtjes de boeken te controleren, dan horen wij graag van u! Stuur een mail naar secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Vrijwilligers met twee rechterhanden gezocht voor het opknappen van een vlaggenmast voor de HOB vlag in het Oude Buurtje. Allen die inzet willen plegen graag aanmelden bij secretariaat@hetoudebuurtje.nl

Meerwaarde Haarlemmermeer wil graag via HOB de Stichting “Er is er geen jarig” onder de aandacht brengen. Deze stichting maakt zich hard voor kinderen die door beperkte/geen financiële middelen van de ouders niet kunnen trakteren op school. Kent u iemand wie zo’n steuntje in de rug kan gebruiken? Lees dan verder op: http://www.erisergeenjarig.nl

Spreekuur HOB - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan iedere woensdag 'live' van 09:00 tot 10:15 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

Actuele berichtgevingen over onze buurt vindt u op onze website www.hetoudebuurtje.nl 

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---

FIJNE VAKANTIE!

---