(L) Een tweede minibieb ontdekt in het Oude Buurtje. Hij is te vinden in de CJ Kievietshof en is een initiatief van Roemer (9 jaar). Kom eens een kijkje nemen!

 

(R) Tijs en Abel waren afgelopen zaterdag samen met hun papa bij opa en oma op bezoek in het Burg. Jansoniushof. Zij hadden een complete ‘stand’ ingericht. Onder het genot van een bekertje chocomel kon je bij een warm kacheltje ook nog een dansje maken.

 

Bewonersbezwaar bestemming Het Oude Raadhuis

Buurtbewoners uit de Kruislaan hebben vrijdag 13 oktober jl. in het deel ‘Beschermd Dorpsgezicht’ en de aangrenzende straten (Raadhuislaan-Ter Veenlaan-Ramaerstraat-Fortweg-Kruislaan-Hoofdweg west en Engelmanstraat) een bezwaarschrift huis-aan-huis rondgedeeld m.b.t. het voornemen van de gemeente om een horecabestemming toe te wijzen aan het Oude Raadhuis. Het is gebleken dat alleen het woonblok rondom het raadhuis hierover geïnformeerd is door de gemeente en niet de rest van onze wijk. Mocht u bezwaar willen maken tegen de plannen, dan kunt u van het opgestelde document gebruik maken.

Buurtvereniging Het Oude Buurtje heeft laten weten in deze geen standpunt in te nemen.

<< Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden >>

Ontwerp bestemmingsplan Oude Raadhuis ter visie

De gemeente wil de bestemming van het Oude Raadhuis in Hoofddorp verruimen. Concreet betekent dit dat, behalve de nu al toegestane maatschappelijke en culturele functies, ook een kantoor- of dienstverlenende functie mogelijk wordt gemaakt of een horecafunctie op de begane grond van het gebouw. Dit wil de gemeente regelen met een (postzegel)bestemmingsplan en stelt het ontwerpbestemmingsplan met deze nota vast. 

Het voorstel ligt vanaf 5 september 2017 ter visie. Een ieder heeft gedurende zes weken (tot 17 oktober 2017) de gelegenheid zienswijzen in te dienen.

Nota Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Oude Raadhuis

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd

Klik hier voor het hele artikelOntwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Horecabestemming voor Het Oude Raadhuis

Op 24 april jongstleden is er een bijeenkomst belegd door de gemeente inzake een voorgenomen wijziging in het bestemmingsplan van Het Oude Raadhuis. Direct omwonenden en de overige bewoners van Het Oude Buurtje waren uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen.
 
Middels onderstaande linken kunt u kennis nemen van de powerpoint-presentatie die ter ondersteuning van de plannen werd getoond en het verslag van de avond zoals opgetekend door de gemeente.