BuurtBBQ 2017 gezellig én droog!

Op zaterdag 9 september jl. was het weer zover! De jaarlijks terugkerende buurtbbq van Het Oude Buurtje!
Om 17.00 uur druppelden de eerste buurtbewoners het veld op bij de Boekelstraat-Ter Veenlaan. De opkomst was weer groots! Ruim 90 volwassenen en 18 kinderen hadden zich aangemeld. Vanwege de vele regen voorafgaand aan de bbq was er nog een grote partytent door de buurtvereniging aangeschaft. Gelukkig bleek dat we er niet met zijn allen in hoefde te zitten! Zelfs de zon was ons nog welgezind!

Klik hier voor het hele artikel

Ontwerp bestemmingsplan Oude Raadhuis ter visie

De gemeente wil de bestemming van het Oude Raadhuis in Hoofddorp verruimen. Concreet betekent dit dat, behalve de nu al toegestane maatschappelijke en culturele functies, ook een kantoor- of dienstverlenende functie mogelijk wordt gemaakt of een horecafunctie op de begane grond van het gebouw. Dit wil de gemeente regelen met een (postzegel)bestemmingsplan en stelt het ontwerpbestemmingsplan met deze nota vast. 

Het voorstel ligt vanaf 5 september 2017 ter visie. Een ieder heeft gedurende zes weken (tot 17 oktober 2017) de gelegenheid zienswijzen in te dienen.

Nota Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Oude Raadhuis

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd

Klik hier voor het hele artikel

Zwerfafvalonderzoek rondom praktijkschool de Linie: help jij mee?

NMCX Centrum voor Duurzaamheid (www.nmcx.nl) selecteert jaarlijks 3 plekken in Haarlemmermeer waar op dat moment zwerfafval structureel en in aanzienlijke mate wordt achtergelaten. Vrijdag 15 september start het onderzoek rondom praktijkschool de Linie in het oude buurtje, waarbij alle hulp welkom is! Elk onderzoek wordt gestart door de bekende zwerfafvalraper Dirk Groot, alias de Zwerfinator.

Samen met vrijwilligers registreert hij het zwerfafval via de app Litterati. De gegevens worden geanalyseerd waarna er een gesprek volgt met bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen over de resultaten: zo wordt gekeken hoe ze samen van de betreffende plek een nog mooiere prachtplek kunnen maken. 

Onderzoek bij de Linie: wat houdt het in?

Klik hier voor het hele artikel

Feestelijke opening grote zaal Horizon

.

De grote zaal/het restaurant van Horizon is onlangs verbouwd. Dit willen zij graag vieren met buurtbewoners en betrokkenen. Hierbij nodigen zij u vast uit voor de feestelijke opening op woensdag 27 september aanstaande. 
Wilt u dus 27 september alvast reserveren in uw agenda!

Het ochtendprogramma is voor bewoners en medewerkers, maar `s middags bent u als omwonende van harte welkom van 16.00 t/m 19.00 uur.

De uitnodiging met het volledige programma volgt nog.

Directie en medewerkers zien u graag op 27 september!

Horecabestemming voor Het Oude Raadhuis

Op 24 april jongstleden is er een bijeenkomst belegd door de gemeente inzake een voorgenomen wijziging in het bestemmingsplan van Het Oude Raadhuis. Direct omwonenden en de overige bewoners van Het Oude Buurtje waren uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen.
 
Middels onderstaande linken kunt u kennis nemen van de powerpoint-presentatie die ter ondersteuning van de plannen werd getoond en het verslag van de avond zoals opgetekend door de gemeente.