Bewonersbijeenkomst onderzoek parkeerdruk HOB

Op woensdagavond 25 april a.s. zal gebiedsmanager David Michel van de Gemeente Haarlemmermeer tezamen met een verkeersdeskundige uitleg geven over de uitkomst van het parkeerdrukonderzoek dat in december 2017 in onze wijk is gehouden.
De avond begint om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.15 uur en zal gehouden worden in ’t Kruispunt (voorheen grote zaal) in Horizon.

De gemeente zal de bewoners van ons buurtje ook persoonlijk via een brief uitnodigen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een emailbericht te sturen naar genr@haarlemmermeer.nl o.v.v. Parkeerdrukonderzoek Het Oude Buurtje.

Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u toch graag informatie ontvangen over de resultaten van het parkeerdrukonderzoek en de vervolgmaatregelen, dan kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand emailadres o.v.v. Parkeerdrukonderzoek.

Het concept rapport kunt u hier downloaden.

 

Leerlingen De Linie grijpen omgeving schoon

Praktijkschool de Linie heeft meegedaan aan de Landelijke Schoonmaakweek in Het Oude Buurtje. Op vrijdag 23 maart hebben veertien leerlingen – gewapend met een Grijper – rond hun school schoongemaakt als onderdeel van hun lesprogramma. De reacties van de leerlingen waren erg positief en de meesten vroegen zelfs ‘wanneer ze weer mochten’. Nou, de volgende keer zijn ze weer van harte welkom!

Vogels mishandeld met lijmplank

De politie in Hoofddorp heeft donderdag 29 maart meerdere plankjes met een lijmlaag en pindakaas aangetroffen in bossages van De Gelderstraat in Hoofddorp. De plankjes worden gebruikt om vogels te lokken. Meerdere vogels vonden de dood nadat ze vast kwamen te zitten op de lokplankjes. Een aantal vogels konden nog op tijd uit hun benarde positie worden bevrijd door medewerkers van de dierenambulance, zo meldt de politie Facebook.

De plankjes werden gevonden in Het Oude Buurtje van Hoofddorp. De politie roept mensen op die nog meer van dit soort plankjes zien contact op te nemen met de dierenambulance of de politie.

 

 

Bron: De Telegraaf

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Stichting Fort van Hoofddorp

Voor de transformatie van het forteiland tot ‘stadspark’ is een omgevingsvergunning verleend. Daarnaast wordt het fortgebouw gerestaureerd en verbouwd en wordt er een restaurant met bijbehorend terras gevestigd. Voor de handelingen met schadelijke gevolgen voor beschermde soorten is door Gedeputeerde Staten van Noord Holland een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) afgegeven, zaak 2498233, OLO-nummer: 2622465.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Beroep

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie (30 januari 2018) gedurende zes weken

Klik hier voor het hele artikelVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Stichting Fort van Hoofddorp

Bewoners vrezen overlast horeca in Het Oude Raadhuis

Bron foto en artikel Nieuwsblad Haarlemmermeer

‘De woonwijk gaat er sterk op achteruit’

HOOFDDORP – Bij de raadsvergadering van donderdag 11 januari mochten insprekers hun zorgen uitspreken over verwachte overlast bij nieuwe horeca in Het Oude Raadhuis. De insprekers hebben aangegeven dat hierdoor verslechtering van het leef- en woonklimaat zal ontstaan door geluidoverlast en parkeerproblematiek. Ook vreest men voor de verkeersveiligheid door aan- en afvoerend vrachtverkeer bij het pand en waardevermindering van hun huizen. Het Oude Raadhuis ligt in het centrum van Hoofddorp naast de besloten woonwijk Het Oude Buurtje. De gemeente heeft dit gebouw administratief losgeknipt uit de woonwijk, om het zo bij het winkelcentrum te kunnen voegen en daarmee commerciële mogelijkheden te kunnen realiseren en een kostendekkende exploitatie te kunnen verkrijgen. Het Oude Raadhuis is jarenlang gebruikt als culturele instelling en trouwgelegenheid. Daarbij was het theater uitgerust met horeca dat open mocht blijven tot 22.00 uur. De exploitatie van deze horeca is echter mislukt.

De gemeente wilde het historische pand een

Klik hier voor het hele artikelBewoners vrezen overlast horeca in Het Oude Raadhuis

Bewonersbezwaar bestemming Het Oude Raadhuis

Buurtbewoners uit de Kruislaan hebben vrijdag 13 oktober jl. in het deel ‘Beschermd Dorpsgezicht’ en de aangrenzende straten (Raadhuislaan-Ter Veenlaan-Ramaerstraat-Fortweg-Kruislaan-Hoofdweg west en Engelmanstraat) een bezwaarschrift huis-aan-huis rondgedeeld m.b.t. het voornemen van de gemeente om een horecabestemming toe te wijzen aan het Oude Raadhuis. Het is gebleken dat alleen het woonblok rondom het raadhuis hierover geïnformeerd is door de gemeente en niet de rest van onze wijk. Mocht u bezwaar willen maken tegen de plannen, dan kunt u van het opgestelde document gebruik maken.

Buurtvereniging Het Oude Buurtje heeft laten weten in deze geen standpunt in te nemen.

<< Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden >>

Ontwerp bestemmingsplan Oude Raadhuis ter visie

De gemeente wil de bestemming van het Oude Raadhuis in Hoofddorp verruimen. Concreet betekent dit dat, behalve de nu al toegestane maatschappelijke en culturele functies, ook een kantoor- of dienstverlenende functie mogelijk wordt gemaakt of een horecafunctie op de begane grond van het gebouw. Dit wil de gemeente regelen met een (postzegel)bestemmingsplan en stelt het ontwerpbestemmingsplan met deze nota vast. 

Het voorstel ligt vanaf 5 september 2017 ter visie. Een ieder heeft gedurende zes weken (tot 17 oktober 2017) de gelegenheid zienswijzen in te dienen.

Nota Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Oude Raadhuis

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd

Klik hier voor het hele artikelOntwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp