Bestuur en lidmaatschap

Buurtvereniging ‘t Oude Buurtje organiseert jaarlijks diverse activiteiten. Mede door de sponsoren zijn hier meestal geen kosten aan verbonden. Met uw lidmaatschap steunt u de vereniging en maakt u het mogelijk dat wij leuke dingen kunnen blijven organiseren voor u en de kinderen. Uw lidmaatschap geeft ook vaak korting op de activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, zoals de altijd gezellige buurtBBQ.
Woont u in Het Oude Buurtje en bent u nog geen lid, geef u dan op!

Klik hier om u aan te melden bij Buurtvereniging Het Oude Buurtje. Hartelijk dank!

Per jaar:
€ 15,00      Gezin
€ 10,00      Alleenstaand

Uw vrijwillige donatie is uiteraard zeer welkom. Hartelijk dank voor uw steun!
Rekening Rabobank: NL31RABO 0324502230 ten name van Het Oude Buurtje.

Voor het (concept) verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering klik hier

VoorzitterJasper Ravestijnvoorzitter@hetoudebuurtje.nl
SecretarisVacantsecretaris@hetoudebuurtje.nl
Penningmeester
Ledenadministratie
Karin Bouman
Karin Bouman
penningmeester@hetoudebuurtje.nl
ledenadmin@hetoudebuurtje.nl
Algemeen bestuurslidRon van der Steeg
Leo Spruit
Activiteitencommissie
Marga Klaphakeactiviteiten@hetoudebuurtje.nl
Redactie wijkkrantJasper Ravestijnwijkkrant@hetoudebuurtje.nl
Webmaster
Social Media
Ron van der Steeg
Fabienne Ravestijn
webmaster@hetoudebuurtje.nl

Verklaring omtrent gedrag (VOG) / Profiel vertrouwenspersoon

U en uw kinderen komen in een vereniging in contact met begeleiders, bestuursleden en vrijwilligers waarvan de achtergrond niet altijd bekend is. Begeleiders, bestuursleden en vrijwilligers die zich inzetten voor een vereniging zijn wettelijk verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Hiermee mag er vanuit worden gegaan dat er aan de integriteit van de persoon in kwestie niet getwijfeld hoeft te worden. 

Het profiel van een vertrouwenspersoon kunt u hier inzien.
De vertrouwenspersoon van de buurtvereniging is de heer Henri G. Schmit.