Voorlichtingsavond Brandpreventie

Voorkomen is beter dan genezen! Dat geldt ook voor maatregelen om het ontstaan van een brand zoveel mogelijk te voorkomen. Vaak denken we het wel allemaal te weten, maar de dagelijkse praktijk wijst uit dat dit wellicht ook bij u toch niet het geval is. Laat uw inlichten over het voorkomen en bestrijden van brand tijdens de voorlichtingsavond bij u in Het Oude Buurtje U wordt er altijd wijzer van!

Het Oude Buurtje wordt blauw

De gemeente heeft enige tijd geleden bewoners van Het Oude Buurtje gepolst hoe zij de parkeeroverlast van langparkeerders, die het winkelcentrum als bestemming hebben, opgelost willen hebben. De meerderheid was voor uitbreiding van de blauwe zone. De eerste stoepranden zijn inmiddels blauw geverfd en over enkele weken is zo goed als heel Het Oude Buurtje een blauwe zone.

Krijgt u bezoek van bijvoorbeeld familie, vrienden of relaties en blijven zij een dag of een dagdeel? Dan kunt u een bezoekersontheffing of -vergunning aanvragen. Per adres verleent de gemeente maximaal 12 bezoekersontheffingen per maand. Bij de aanvraag is het kenteken van de bezoeker nodig. Een bezoekersontheffing kost € 2,05 per dag.
Deze dient u aan te vragen via het traject waar u ook andere parkeervergunningen aanvraagt. Kies daar voor een bezoekersontheffing blauwe zone. U dienst eerst in te loggen met uw DigiD. Een aanvraag indienen kan via deze link: https://parkeren.haarlemmermeer.nl/Account/LogOn#PersonContent

NIEUWSBRIEF No. 7

Wat is er weer veel gebeurd in de maand september!

In de tuin is e.e.a. weer zichtbaar veranderd. De technische dienst heeft er voor gezorgd dat:
a. het tuinhuis geplaatst is. Deze gaat o.a. gebruikt worden voor de opslag van de tuinmeubelen, parasols en de tuingereedschappen;
b. het elektrische zonnescherm in de tuin weer functioneel is. Het is zo aangepast dat het scherm van binnenuit kan worden bediend;
c. er in diverse vakken gras is ingezaaid.

De komende weken (in ieder geval voor eind oktober) zal de technische dienst ervoor zorgen dat de roze Magnolia, de geelkleurende Sierappel en de twee paarse Seringen worden herplaatst. Ook zal er een waterelement in de tuin geplaatst worden, geschonken door een bewoner.

Achter de schermen zijn leden van de werkgroep druk doende met crowdfunding/fondsenwerving. Halverwege september zijn alle crediteuren aangeschreven en dit heeft nu al geresulteerd in de bijdrage voor een beweegelement (vogel). Het Rabobankfonds heeft laten weten ook financieel te willen bijdragen. Zodra we daar meer van weten, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Diverse instanties hebben aangegeven te willen helpen in de vorm van vrijwilligerswerk d.m.v. hulp bij het onderhoud van de tuin. Dit heeft de werkgroep doen besluiten om op korte termijn een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.
Goed nieuws is dat de stand van de thermometer per 25 september 2019 is verhoogd naar € 72.103,00.
Een positieve stijging van € 1.415,70!

Klik hier voor het hele artikel

Rondleidingen Bloemenweide IJtochtzone, Houtwijkerveld en Jansoniusterrein

Al enige jaren voert Stichting MEERGroen met en voor de gemeente ecologisch beheer uit in en om Hoofddorp. Onderdeel van onze pogingen om met de bewoners maximale biodiversiteit en sociale betrokkenheid te genereren zijn de bloemenweides. Dat doen we o.a. vanaf 2007 in de IJtocht-zone in Overbos en Floriande, vanaf 2009 in Houtwijkerveld en vanaf 2018 op het Jansoniusterrein bij Hospice Bardo.

Die bloemenweides zijn in deze periode van het jaar in maximale bloei. Graag nemen we deze gelegenheid te baat om aan belangstellenden wat meer te vertellen over de te verwachten soorten insecten; hoe men zelf bloemenweides met allerlei soorten bloemen kan maken en hoe men zelf in de eigen tuin of omgeving – eventueel met en voor ons – aan mee kan werken. Stichting MEERGroen doet al het werk met vrijwilligers volgens een model, waarmee iedereen met welke kwaliteiten en beperkingen dan ook een steentje bij kan dragen en dit 7 dagen in de week.

Voor meer informatie: Franke van der Laan: info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490