Zaterdag 24 augustus BBBQ

Zaterdag 24 augustus wordt het veld van de Boekelstraat weer omgetoverd tot het decor van de altijd weer gezellige BuurtBarbecue. Het weer wordt naar het zich laat voorspellen mooi, dus doe die dag eerst de boodschappen en kom daarna onder het genot van een drankje en hapje gezellig bijpraten met buurtgenoten. Uiteraard is er voor de kinderen weer van alles te doen, dus die vermaken zich wel. Verzoek van de organisatie om niet tot het laatste moment te wachten met aanmelden. Wij zien u graag!

Rondleidingen Bloemenweide IJtochtzone, Houtwijkerveld en Jansoniusterrein

Al enige jaren voert Stichting MEERGroen met en voor de gemeente ecologisch beheer uit in en om Hoofddorp. Onderdeel van onze pogingen om met de bewoners maximale biodiversiteit en sociale betrokkenheid te genereren zijn de bloemenweides. Dat doen we o.a. vanaf 2007 in de IJtocht-zone in Overbos en Floriande, vanaf 2009 in Houtwijkerveld en vanaf 2018 op het Jansoniusterrein bij Hospice Bardo.

Die bloemenweides zijn in deze periode van het jaar in maximale bloei. Graag nemen we deze gelegenheid te baat om aan belangstellenden wat meer te vertellen over de te verwachten soorten insecten; hoe men zelf bloemenweides met allerlei soorten bloemen kan maken en hoe men zelf in de eigen tuin of omgeving – eventueel met en voor ons – aan mee kan werken. Stichting MEERGroen doet al het werk met vrijwilligers volgens een model, waarmee iedereen met welke kwaliteiten en beperkingen dan ook een steentje bij kan dragen en dit 7 dagen in de week.

Voor meer informatie: Franke van der Laan: info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490

Mogen we je op de hoogte houden?

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Stichting MEERGroen werkt sinds 2011 aan groenprojecten in de wijken van Haarlemmermeer, Heemstede en Haarlem. We werken aan een mooie en groene leefomgeving en dat doen we samen met buurtbewoners.

Wat doen we?
We ontwikkelen en beheren groenstroken, parken, moestuinen, bos, bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en educatieve (wandel)paden, in samenwerking met o.a. de gemeente Haarlemmermeer. We maken ook insectenhotels en nestkasten, en bouwen en onderhouden natuurspeelplaatsen. Dat doen we allemaal samen met vrijwilligers/ inwoners.

Bijvoorbeeld
Zo beheren we bijvoorbeeld sinds kort o.a. een viertal groengebieden in Hoofddorp: de IJtochtzone van Overbos en Floriande, Houtwijkerveld, het Jansonius terrein in Het Oude Buurtje en het Stenenveld in Bornholm. (Daar loopt op dit moment trouwens een crowdfundingsactie voor. Als je daar nu al meer over wilt weten, klik dan hier). En binnenkort verschijnt het langverwachte boek van Franke van der Laan: Code Rood. Over de klimaatcrisis, de oorzaken en wat we daaraan kunnen doen.

Allemaal ontwikkelingen en projecten die we graag onder de aandacht willen brengen bij diegenen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en projecten. Vandaar onze vraag: Mogen we je op de hoogte houden van ons werk? (We sturen je dan 1 tot 4x per jaar een bericht.)

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Met een vriendelijke en groene groet,

Franke van der Laan

Buurtbeheer groenstroken Het Oude Buurtje

Per 1 september is door de gemeente een aantal groenstroken in buurtbeheer gegeven t.b.v. het burgerparticipatiemodel van Stichting MEERGroen. Over de IJtochtzone in Floriande en Overbos, is op 8 oktober reeds een buurtoverleg is geweest.

Over de natuurstrook achter Hospice Bardo (Burg. Jansoniushof) in het Oude Buurtje, het wijkgroen in Houtwijkerveld en het ‘stenenveld’ in Bornholm op het kruispunt bij de Brandweer is op woensdag 7 november met omwonenden en geïnteresseerden besproken wat er kan en gaat gebeuren.

Stichting MEERGroen is in 2011 opgericht en heeftten doel om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor meer ecologisch en duurzaam beheer, meer sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid. Met die reden is MEERGroen een ‘sociaal bedrijf’ met als doel actieve burgerparticipatie te stimuleren. Dat heeft tot dusver geresulteerd in 40 projecten in 6 gemeentes, waarin op jaarbasis ca 1000 vrijwilligers meewerken. Nu bijna alle groen buiten de siervakken en gazon in eigen beheer is, willen we alle mogelijkheden om daar iets moois leuks van te maken aangrijpen met alle omwonenden en geïnteresseerden. Omdat burgerparticipatie de basis van de werkwijze is, is er veel ruimte voor bijdragen en ideeën van mensen die daaraan meewerken.

Zoals MEERGroen dat ook op andere locaties (Park 2020 en Speelbos Meermond in Heemstede) doet, zijn dit soort plekken bij uitstek geschikt om er te spelen en er evenementen te organiseren zoals werkmiddagen al of niet met barbecue, oogst- en zaaidagen en al of niet met scholen, sociale werkplaatsen, rondleidingen, etc. Het is ook onze ervaring dat dit soort plekken voor de meeste mensen een totaal onbekende wereld herbergt, die met een beetje uitleg op een fascinerende en inspirerende wijze tot leven komt. 

Voor meer informatie:          

Franke van der Laan
Stichting MEERGroen

06-48226490

info@stichtingmeergroen.nl