Vrolijke knikkertegel gemaakt van doppen

Al geruime tijd staat er in de entree van zorgcentrum Horizon een grote oranje plastic fles waar bewoners van Het Oude Buurtje plastic doppen in kunnen deponeren. En dat wordt massaal gedaan! Samen met Centrum voor Duurzaamheid NMCX is gezocht naar een goede en leuke bestemming voor de grote hoeveelheid doppen die de buurt bij elkaar brengt. Een van de ideeën is realiteit geworden: een vrolijk gekleurde knikkertegel! De knikkertegel is volledig gemaakt van gespaarde doppen en heeft dezelfde afmeting als een grijze trottoirtegel. Hiermee heeft Het Oude Buurtje een primeur!

Tijdens de Dag van de Minibieb werd de eerste knikkertegel door Jasper Fleers – een van de honderd duurzaamste Nederlanders – officieel overhandigt aan de buurtvereniging.

Sandra Keukens (l) en Linda van der Voort (r) zijn zichtbaar blij met de eerste knikkertegel

Wie heeft de grootste?

Zou een van deze jongens in de prijzen vallen?

Op zaterdag 15 augustus hebben alle deelnemers van de wedstrijd ‘De hoogste zonnebloem van Het Oude Buurtje’ een bezoek gehad van de jury om de hoogte van de zonnebloemen op te meten. Zij waren onder de indruk van de resultaten die geboekt zijn. Wat zijn het toch prachtige bloemen. Van een klein zaadje in enkele maanden uitgegroeid tot metershoge zonnetjes. Op de Burendag van 26 september (onder voorbehoud) zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Renovatie Kruislaan, Fortweg en Raadhuislaan

Op 11 juni jongstleden heeft het bestuur een e-mail gestuurd naar de gemeente met de vraag hoe de plannen voor renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan er voor staan. Op 3 juli kwam hierop antwoord met de mededeling dat door het zomerreces en vakanties de beantwoording op zich liet wachten. Op 3 augustus werd in het beloofde antwoord duidelijk dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

Marjolein Steffens-van de Water, wethouder Fysieke Leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid:

“De renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan is vertraagd door een aantal factoren. Dit heeft o.a. te maken gehad met de complexiteit van het project. Verschillende onderdelen, zoals herstel van de verharding, de groenstructuur, de verkeersafwikkeling, het parkeren en de waterbeheersing in het Oude Buurtje worden integraal aangepakt. De verschillende facetten voldoende op elkaar afstemmen kost echter tijd. Hier is in onze oorspronkelijke planning onvoldoende rekening mee gehouden. Daarnaast beschrijft u terecht het aantal personeelswisselingen. Deze wisselingen hebben de realisatie van onze planning ook geen goed gedaan. Ik begrijp de gevoelens van de inwoners van het Oude Buurtje dat het allemaal te lang duurt heel goed. Ik betreur dan ook dat het zo is gelopen, zowel in de communicatie als de ontstane vertraging.

Inmiddels is op 16 juni 2020 de klankbordgroep in kennis gesteld van de stand van zaken. Tevens zijn er projectinhoudelijke aspecten besproken. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In de tweede helft van augustus 2020 zal het ontwerp opnieuw aan de klankbordgroep worden voorgelegd.

Medio september 2020 zal het ontwerp aan de gehele buurt worden gepresenteerd. De wijze waarop dit gebeurt zal vooraf met de klankbordgroep worden besproken. Na vaststelling van het ontwerp wordt het verkeersbesluit voor de aanpassing van de verkeersafwikkeling gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hiertegen nog bezwaar en beroep instellen. In de verwachting dat deze procedure voorspoedig verloopt kan het werk in het vierde kwartaal 2020 worden aanbesteed, waarna in het eerste kwartaal 2021 kan worden gestart met de uitvoering.

Graag wil ik u nogmaals danken voor uw betrokkenheid. Ik hoop u met bovenstaande toelichting en tijdlijn wat duidelijkheid te hebben verschaft. Nogmaals excuses voor de vertraging, zowel in de communicatie als bij de werkzaamheden.

Koeien aan de wandel

Zaterdagmorgen 6 juni zag de familie Soedarmo plotseling een paar koeien doodgemoedereerd voor hun huis in de Ramaerstraat langslopen om zich vervolgens tegoed te doen aan de sappige groene omheining. Na even van het schouwspel te hebben genoten wist de heer Soedarmo de wandelaars met enige tegenzin richting dijk te dirigeren, waarna niet lang daarna de boer verscheen en het hek voor hun opende. Dat kan alleen in Het Oude Buurtje!

Buurtbemiddeling: als je er samen met je buren niet uitkomt

Blaffende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek; allemaal zaken waarvoor je niet gelijk naar de politie stapt. Soms kom je er samen met de buren niet (meer) uit. Dan is Buurtbemiddeling een goede manier om samen tot een oplossing te komen.

De bemiddelaars ondersteunen buren die overlast van elkaar ervaren en dit samen willen oplossen. Bemiddelaars zijn medebewoners die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen tussen buurtbewoners. De bemiddelaars zijn onpartijdig en gaan met beide buren in gesprek om samen de problemen aan te pakken. Door met elkaar de klachten en wensen te bespreken en naar verbetering te zoeken, kan de overlast meestal flink verminderd worden. Na beide buren individueel gesproken te hebben, komt er onder leiding van de buurtbemiddelaars – op een neutrale plek – een gezamenlijk gesprek om tot afspraken te komen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Meerwaarde

Erfgoed Fort Hoofddorp: omarmen en beleven

Wethouder Marja Ruigrok met het huidige bestuur van Stichting Fort van Hoofddorp. Van links naar rechts Femme Hammer,  Jaap Breunesse, Marja Ruigrok en Serge Schoemaker. Foto: Kees van der Veer

Als kind fietste Femme Hammer vaak langs Fort Hoofddorp en dat robuuste bouwwerk trok haar aan. Tien jaar geleden kreeg zij het idee om het fort terug te geven aan het publiek. Ze legde haar plan voor aan architect Serge Schoemaker en samen gingen ze aan de slag. Nu is het bijna zo ver: vrijdag 17 april is de officiële opening en vanaf zaterdag 18 april is iedereen welkom bij het nieuwe Fort Hoofddorp. Een prachtig voorbeeld van erfgoed omarmen en beleven.

…Maar dan heb je ook wat

Klik hier voor het hele artikel