Mogen we je op de hoogte houden?

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Stichting MEERGroen werkt sinds 2011 aan groenprojecten in de wijken van Haarlemmermeer, Heemstede en Haarlem. We werken aan een mooie en groene leefomgeving en dat doen we samen met buurtbewoners.

Wat doen we?
We ontwikkelen en beheren groenstroken, parken, moestuinen, bos, bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en educatieve (wandel)paden, in samenwerking met o.a. de gemeente Haarlemmermeer. We maken ook insectenhotels en nestkasten, en bouwen en onderhouden natuurspeelplaatsen. Dat doen we allemaal samen met vrijwilligers/ inwoners.

Bijvoorbeeld
Zo beheren we bijvoorbeeld sinds kort o.a. een viertal groengebieden in Hoofddorp: de IJtochtzone van Overbos en Floriande, Houtwijkerveld, het Jansonius terrein in Het Oude Buurtje en het Stenenveld in Bornholm. (Daar loopt op dit moment trouwens een crowdfundingsactie voor. Als je daar nu al meer over wilt weten, klik dan hier). En binnenkort verschijnt het langverwachte boek van Franke van der Laan: Code Rood. Over de klimaatcrisis, de oorzaken en wat we daaraan kunnen doen.

Allemaal ontwikkelingen en projecten die we graag onder de aandacht willen brengen bij diegenen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en projecten. Vandaar onze vraag: Mogen we je op de hoogte houden van ons werk? (We sturen je dan 1 tot 4x per jaar een bericht.)

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Met een vriendelijke en groene groet,

Franke van der Laan

Werkdagen op Jansonius natuurstrook

Op de informatie avond over het in eigen beheer nemen van de Jansonius natuurstrook langs de Geniedijk, meldden zich 7 wijkbewoners om mee te helpen met Stichting MEERGroen. Op zaterdag 24 november was de eerste werkdag van 9 tot 14 uur. De zaken die het meeste aandacht vroegen was het riet in de ‘amfibieënpoel’ en het opknappen van een paar vakken met siergrassen.

Na een dagje lekker werken was er flink wat riet gemaaid en gehooid, zodat er weer doorzicht ontstond van de wijk naar de Geniedijk en ook de speelboom over de vijver kwam weer goed uit. (foto) De groep kreeg meer gedaan dan verwacht.  Er was ruim koek, cake en koffie van allerlei kanten om het gezellig te maken. Ook werd er een bijzonder struikje ontdekt tussen de ruigte: Gagel, waar vroeger bier mee gebrouwen werd en wat als pijnstiller een functie had bij bv kiespijn.

De volgende werkdag is 5 januari vanaf 9 uur tot zo lang het leuk blijft. Steeds verzamelen en koffie op Jansoniushof 35. Er is nog genoeg te doen aan nog meer riet, de fruitbomen en de bloemenweides. Meedenken en helpen hoe we dit terrein zo mooi mogelijk kunnen maken mag altijd: Er is een appgroep.

Aanmelden en info via
info@stichtingmeergroen.nl

Transformatie Fort van Hoofddorp gestart

.

Onder het toeziend oog van wethouder Reneman is op donderdag 8 november het ‘startschot’ gegeven voor de transformatie van Het Fort en de terreinen daaromheen. Dit deed hij samen met Joke Geldhof van Stelling van Amsterdam en Serge Schoemaker, bestuurslid van Stichting Fort van Hoofddorp. Het fort, dat officieel Fort van Hoofddorp gaat heten, zal veranderd worden in een openbaar stadspark met ruimte voor horeca, culturele activiteiten en werkplekken.

Buurtbeheer groenstroken Het Oude Buurtje

Per 1 september is door de gemeente een aantal groenstroken in buurtbeheer gegeven t.b.v. het burgerparticipatiemodel van Stichting MEERGroen. Over de IJtochtzone in Floriande en Overbos, is op 8 oktober reeds een buurtoverleg is geweest.

Over de natuurstrook achter Hospice Bardo (Burg. Jansoniushof) in het Oude Buurtje, het wijkgroen in Houtwijkerveld en het ‘stenenveld’ in Bornholm op het kruispunt bij de Brandweer is op woensdag 7 november met omwonenden en geïnteresseerden besproken wat er kan en gaat gebeuren.

Stichting MEERGroen is in 2011 opgericht en heeftten doel om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor meer ecologisch en duurzaam beheer, meer sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid. Met die reden is MEERGroen een ‘sociaal bedrijf’ met als doel actieve burgerparticipatie te stimuleren. Dat heeft tot dusver geresulteerd in 40 projecten in 6 gemeentes, waarin op jaarbasis ca 1000 vrijwilligers meewerken. Nu bijna alle groen buiten de siervakken en gazon in eigen beheer is, willen we alle mogelijkheden om daar iets moois leuks van te maken aangrijpen met alle omwonenden en geïnteresseerden. Omdat burgerparticipatie de basis van de werkwijze is, is er veel ruimte voor bijdragen en ideeën van mensen die daaraan meewerken.

Zoals MEERGroen dat ook op andere locaties (Park 2020 en Speelbos Meermond in Heemstede) doet, zijn dit soort plekken bij uitstek geschikt om er te spelen en er evenementen te organiseren zoals werkmiddagen al of niet met barbecue, oogst- en zaaidagen en al of niet met scholen, sociale werkplaatsen, rondleidingen, etc. Het is ook onze ervaring dat dit soort plekken voor de meeste mensen een totaal onbekende wereld herbergt, die met een beetje uitleg op een fascinerende en inspirerende wijze tot leven komt. 

Voor meer informatie:          

Franke van der Laan
Stichting MEERGroen

06-48226490

info@stichtingmeergroen.nl

Uitslag enquête parkeren HOB

De uitslag van de enquête over parkeren in het Oude Buurtje is bekend. Veel mensen hebben gereageerd op de vraag of vragen.

Uitbreiding blauwe zone

De bewoners van het Oude Buurtje, die nu buiten de blauwe zone wonen, mochten aangeven of ze voor dan wel tegen een uitbreiding van de blauwe zone zijn. Van de mensen die hebben gereageerd is 84% voor uitbreiding van de blauwe zone. Dat is een grote meerderheid.

Uitbreiding van de werkingstijd van de blauwe zone 

De tweede vraag is op initiatief van een bewoner voorgelegd: moet de eindtijd van de blauwe zone worden verlengd van 18.00 uur naar 22.00 uur? Van de mensen die hebben gereageerd is 59% voor het aanhouden van de huidige eindtijd. Het blijft dus 18.00 uur.

Wijzigen tarief betaald parkeren

De derde vraag is gesteld aan de wijkbewoners van de Hoofdweg: wilt u dat het huidige C-tarief wordt veranderd in het (hogere) B-tarief. Van de mensen die hebben gereageerd is 75% voor.

Vervolg

Er is opdracht gegeven voor het uitwerken van de nodige besluiten. Het verkeersbesluit zal eerst als ontwerp worden gepubliceerd en daarna als definitief besluit. Verder zal de ontwerptekening worden voorgelegd aan de buurtvereniging. Het kost minstens 2½ maand om het ontwerp te maken en de procedures te doorlopen. Daarna is het te koud om de lijnen aan te brengen. Het werk zal dan ook worden uitgevoerd in het voorjaar, maart of april, uitgaande van een positieve afloop van de procedures.