Uitslag enquête parkeren HOB

De uitslag van de enquête over parkeren in het Oude Buurtje is bekend. Veel mensen hebben gereageerd op de vraag of vragen.

Uitbreiding blauwe zone

De bewoners van het Oude Buurtje, die nu buiten de blauwe zone wonen, mochten aangeven of ze voor dan wel tegen een uitbreiding van de blauwe zone zijn. Van de mensen die hebben gereageerd is 84% voor uitbreiding van de blauwe zone. Dat is een grote meerderheid.

Uitbreiding van de werkingstijd van de blauwe zone 

De tweede vraag is op initiatief van een bewoner voorgelegd: moet de eindtijd van de blauwe zone worden verlengd van 18.00 uur naar 22.00 uur? Van de mensen die hebben gereageerd is 59% voor het aanhouden van de huidige eindtijd. Het blijft dus 18.00 uur.

Wijzigen tarief betaald parkeren

De derde vraag is gesteld aan de wijkbewoners van de Hoofdweg: wilt u dat het huidige C-tarief wordt veranderd in het (hogere) B-tarief. Van de mensen die hebben gereageerd is 75% voor.

Vervolg

Er is opdracht gegeven voor het uitwerken van de nodige besluiten. Het verkeersbesluit zal eerst als ontwerp worden gepubliceerd en daarna als definitief besluit. Verder zal de ontwerptekening worden voorgelegd aan de buurtvereniging. Het kost minstens 2½ maand om het ontwerp te maken en de procedures te doorlopen. Daarna is het te koud om de lijnen aan te brengen. Het werk zal dan ook worden uitgevoerd in het voorjaar, maart of april, uitgaande van een positieve afloop van de procedures.

Groot onderhoud traject Zuidtangent

Zoals reeds aangekondigd, voert KWS in opdracht van de Provincie Noord-Holland van 9 juli t/m 2 september 2018 werkzaamheden uit aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. U zult hiervan mogelijk hinder ondervinden.

Traject

Het traject loopt vanaf de kruising van de busbaan met de Professor Eijkmanlaan te Haarlem, via Hoofddorp, tot en met de halte Handelskade te Schiphol. Door de werkzaamheden aan de busbaan in fases in te delen, blijft de hinder zoveel mogelijk beperkt. De busbaan is toe aan groot onderhoud. Zo worden de voegovergangen vervangen, de openbare verlichting vernieuwd en wordt er nieuw asfalt gelegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat de busbaan gereed is voor de toekomst en er de komende jaren weer zonder problemen gebruik van kan worden gemaakt.

Planning

Klik hier voor het hele artikelGroot onderhoud traject Zuidtangent