Huisregels WABP HOB

Naar Informatieblad WABP
Naar Aanmelden WABP
Naar Website WABP

Er zijn voor deelneming aan een WhatsApp buurtpreventiegroep huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk deze huisregels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groepen en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals de bedoeling is.

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig of werkzaam in straat/buurt/wijk van de groep.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen waar het voor bedoeld is en dus niet voor onderling contact of privéberichten.
 • Plaats alleen berichten in de groep waarvoor 112 gebeld is of gebeld gaat worden!
 • Heb je vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht, maar nooit in de groep zelf.
 • We vragen je om rekening te houden met de taal die je gebruikt tijdens het chatten. Geen berichten die beledigende woorden bevatten, inclusief die op basis van ras, geslacht en handicap.
 • Houd de sfeer positief. Staat er iets waar je het niet mee eens bent, spreek die persoon dan via een rechtstreeks bericht zelf aan in plaats van dit via de groep te doen.
 • Schrijf niet in hoofdletters, het is zo schreeuwend!
 • Het maken van reclame is niet toegestaan.
 • Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.

Hoe goed ook bedoeld, berichten ‘die er niet toe doen’ hebben als gevolg dat er mensen de groep verlaten, hetgeen de kracht van de buurtpreventiegroep niet ten goede komt.

Gebruik de WhatsApp groep volgens de SAAR methode

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om je waarneming door te geven aan de andere groepsdeelnemers
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en eventueel contact te maken met de persoon. De bedoeling is de verdachte persoon te verstoren.
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s.

Laat ook weten dat 112 al gebeld is! Voorkom hiermee een regen van 112 meldingen bij de alarmcentrale.

Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Gebruik de WABP uitsluitend voor meldingen die op dat moment van toepassing zijn en 112 waardig!