Privacyverklaring

Het Oude Buurtje (HOB) verwerkt persoonsgegevens van haar leden ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Gegevens ten behoeve van het lidmaatschap, deelname aan georganiseerde activiteiten en de betaling van de jaarlijkse contributie. Dit betreft NAW, telefoonnummer, bankrekening- en IBAN nummer en een machtigingsformulier.
  • E-mail- en postadressen ten behoeve van het verzenden van onze digitale nieuwsbrief en het buurtkrantje.
  • Foto’s die worden gemaakt bij de georganiseerde activiteiten en evenementen van Het Oude Buurtje.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid. 

Verwerking en bewaren van uw gegevens

Het oude buurtje gebruikt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van haar eigen doelstellingen en deelt uw gegevens beslist niet met derden.

Uw gegevens worden bewaard zolang uw lidmaatschap actief is. Na opzegging van het lidmaatschap worden uw gegevens na maximaal 6 maanden verwijderd uit het ledenbestand. Indien wij als buurtvereniging bepaalde gegevens zouden willen bewaren, bijvoorbeeld in het kader van historisch/nostalgisch belang, dan vragen wij daarvoor eerst uw toestemming.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment uw gegevens laten wijzigen of om inzage vragen. Zo kunt u nagaan of de gegevens die wij als buurtvereniging van u hebben opgeslagen nog juist zijn. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van Het Oude Buurtje via mailadres secretariaat@hetoudebuurtje.nl.

Fotobeleid

HOB deelt graag met haar leden foto’s en sfeerimpressies die tijdens de georganiseerde activiteiten en evenementen worden gemaakt. Ook wil zij graag bepaalde ‘uitverkoren’ foto’s langer bewaren vanuit historisch oogpunt. Want hoe leuk is het om zo af en toe eens een terugblik te kunnen geven naar lang vervlogen tijden en eerdere generaties! Het oude buurtje deelt het beeldmateriaal met haar leden via haar website, digitale nieuwsbrief en de wijkkrant. Daarbij beperkt het oude buurtje zich tot de foto’s die een duidelijk verband hebben met de door haar georganiseerde activiteiten en doelstellingen als buurtvereniging. In die gevallen heeft HOB namelijk een legitiem belang om het beeldmateriaal te mogen gebruiken, zonder daaraan voorafgaand bij iedereen apart toestemming te hoeven vragen. HOB zorgt ervoor dat bij het maken van de foto’s de privacy van haar leden en eventuele andere gefotografeerden zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Dus wij doen er alles aan om bijvoorbeeld ongemakkelijke momenten of poses te vermijden. Bij twijfel zullen wij alsnog de toestemming van de gefotografeerde vragen. Wanneer foto’s worden gemaakt die geen direct verband houden met de activiteiten of doelstellingen van HOB, dan vragen wij vooraf wel uw toestemming voor publicatie. Uiteraard mogen alle leden en gefotografeerden zich te allen tijde melden bij het secretariaat voor vragen of als zij bezwaar hebben tegen gebruik van foto’s waarop zij te zien zijn. Het oude buurtje houdt daar dan uiteraard rekening mee.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich eenvoudig afmelden door de link ‘afmelden’ te gebruiken in de nieuwsbrief zelf. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Het oude buurtje. 

Bezoek aan onze website

Het oude buurtje gebruikt op haar website geen cookies en verwerkt geen persoonsgegevens zoals IP adressen van bezoekers.

Beveiliging

De bestuursleden van het oude buurtje hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze manier zorgen we er ook voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Daarnaast ondertekenen alle bestuursleden een verklaring, die toeziet op het in acht nemen van vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens van de leden.