BuurtBBQ 2017 gezellig én droog!

Op zaterdag 9 september jl. was het weer zover! De jaarlijks terugkerende buurtbbq van Het Oude Buurtje!
Om 17.00 uur druppelden de eerste buurtbewoners het veld op bij de Boekelstraat-Ter Veenlaan. De opkomst was weer groots! Ruim 90 volwassenen en 18 kinderen hadden zich aangemeld. Vanwege de vele regen voorafgaand aan de bbq was er nog een grote partytent door de buurtvereniging aangeschaft. Gelukkig bleek dat we er niet met zijn allen in hoefde te zitten! Zelfs de zon was ons nog welgezind!

Klik hier voor het hele artikel

Ontwerp bestemmingsplan Oude Raadhuis ter visie

De gemeente wil de bestemming van het Oude Raadhuis in Hoofddorp verruimen. Concreet betekent dit dat, behalve de nu al toegestane maatschappelijke en culturele functies, ook een kantoor- of dienstverlenende functie mogelijk wordt gemaakt of een horecafunctie op de begane grond van het gebouw. Dit wil de gemeente regelen met een (postzegel)bestemmingsplan en stelt het ontwerpbestemmingsplan met deze nota vast. 

Het voorstel ligt vanaf 5 september 2017 ter visie. Een ieder heeft gedurende zes weken (tot 17 oktober 2017) de gelegenheid zienswijzen in te dienen.

Nota Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Oude Raadhuis

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd

Klik hier voor het hele artikel

Zwerfafvalonderzoek rondom praktijkschool de Linie: help jij mee?

NMCX Centrum voor Duurzaamheid (www.nmcx.nl) selecteert jaarlijks 3 plekken in Haarlemmermeer waar op dat moment zwerfafval structureel en in aanzienlijke mate wordt achtergelaten. Vrijdag 15 september start het onderzoek rondom praktijkschool de Linie in het oude buurtje, waarbij alle hulp welkom is! Elk onderzoek wordt gestart door de bekende zwerfafvalraper Dirk Groot, alias de Zwerfinator.

Samen met vrijwilligers registreert hij het zwerfafval via de app Litterati. De gegevens worden geanalyseerd waarna er een gesprek volgt met bezoekers, omwonenden en andere betrokkenen over de resultaten: zo wordt gekeken hoe ze samen van de betreffende plek een nog mooiere prachtplek kunnen maken. 

Onderzoek bij de Linie: wat houdt het in?

Klik hier voor het hele artikel

Feestelijke opening grote zaal Horizon

.

De grote zaal/het restaurant van Horizon is onlangs verbouwd. Dit willen zij graag vieren met buurtbewoners en betrokkenen. Hierbij nodigen zij u vast uit voor de feestelijke opening op woensdag 27 september aanstaande. 
Wilt u dus 27 september alvast reserveren in uw agenda!

Het ochtendprogramma is voor bewoners en medewerkers, maar `s middags bent u als omwonende van harte welkom van 16.00 t/m 19.00 uur.

De uitnodiging met het volledige programma volgt nog.

Directie en medewerkers zien u graag op 27 september!

Voortgang verbouwing Horizon

 

In de afgelopen weken is er hard gewerkt en is er veel werk verzet. Nu de verbouwing in de afrondingsfase is, rest ons nog het schoonmaken en inrichten. Hiervoor denken wij deze week nog nodig te hebben.
De receptie is in de basis klaar. Samen met de receptionistes zal op een later moment nagedacht worden over het plaatsen van (gedeeltelijke) beglazing en aftimmering van de trap.

De nieuwe kapsalon (op de plek van het winkeltje) kan helaas nog niet in gebruik worden genomen. Maar wat is het mooi geworden en wat ziet het er gastvrij uit!!

Opening

Op maandag 10 juli zal de grote zaal voor een ieder weer toegankelijk zijn. De receptie zal een paar dagen eerder overgaan naar de nieuwe werkplek.

Alvast voor in uw agenda: op woensdag 27 september willen we de zaal/ het restaurant feestelijk openen! Over het programma zullen we u later informeren.

Activiteiten

De komende weken willen we ook nadenken over de ruimte waar activiteiten het beste aangeboden kunnen worden. Op de activiteitenoverzichten is te lezen waar welke activiteit gepland is.
Vanaf 10 juli zal ook het winkeltje verplaatst worden naar de zaal. Het assortiment is aangepast, er zullen alleen nog lang houdbare producten te koop zijn.

Vanaf die dag kunt u ook weer gezamenlijk koffie drinken en gebruik maken van de warme maaltijd in het restaurant.

Voor de medewerkers verandert er ook het een en ander. Vanaf 10 juli zal er voor soep, (karne)melk en luxe koffie moeten worden betaald. Er zullen ook broodjes worden verkocht tijdens de lunchpauze.

Vragen?

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de receptioniste of gastheer van Horizon.

Overzicht Nieuwsbrieven

Inline
Inline