Uw gebiedsmanagers

Beste bewoners en ondernemers van Het Oude Buurtje,

 

David Michel

Haarlemmermeer is opgedeeld in zes gebieden en elk gebied heeft een regisseur: de gebiedsmanager. De gebiedsmanager wordt in zijn werk ondersteund door een assistent gebiedsmanager. Ons gebied beslaat naast uw wijk tevens Graan voor Visch, Pax, Hoofddorp-Noord, Hoofddorp-Oost, Hoofddorp-Centrum en de bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord, De Hoek en Beukenhorst. In het gebied werken wij samen met uw wijkraad, de politie, woningcorporatie, welzijnswerk, sportorganisaties, instellingen en met iedereen die iets voor of met de wijk of buurt wil doen.

De onderwerpen waar wij ons mee bezig houden – en waarover wij belanghebbenden informeren – beslaan alle beleidsvelden zoals: jeugd, welzijn, openbare buitenruimte, sociale cohesie, veiligheid, verkeer, economische zaken etc.

Wij proberen samenhang aan te brengen tussen wat er op de verschillenden gebieden gebeurt en wat inwoners, en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen willen.

De wijkraad is voor ons een belangrijk aanspreekpunt. De bestuursleden weten goed wat er speelt in de buurt. Wij informeren hen actief over wat er op gemeentelijk gebied in en om uw wijk speelt. Denk bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan, wegwerkzaamheden, jongeren in de wijk, het in ontwikkeling brengen van het Fort, de decentralisatie van overheidstaken op gebied van het sociale domein.

 De wijkraad wil ook de banden met u aanhalen en de bestuursleden zullen dus zeker op allerlei manier van zich laten horen.  Wij wensen hen daar veel succes mee en vooral heel veel buurtplezier.

David Michel, gebiedsmanager
Sandra van Egmond, assistent gebiedsmanager