Info Sponsoring Het oude Buurtje

Met adverteren in de wijkrant en/of website van buurtvereniging Het Oude Buurtje bereikt u niet alleen een doelgroep in uw directe omgeving, maar draagt u met uw bedrijf ook bij aan maatschappelijke betrokkenheid. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.

De subsidies voor buurtverenigingen zijn drastisch teruggeschroefd en worden nog verder omlaag gebracht of zelfs stopgezet. Uw steun is dan ook zeer welkom! Met uw hulp kan de buurtvereniging de traditionele en nieuwe activiteiten blijven organiseren.

De kosten voor een plaatsing in de wijkkrant bedragen € 25,00 voor een halve pagina (A5) en € 50,00 voor een hele pagina (A5).

Tevens wordt op de website uw logo op de sponsorlijst geplaatst met een doorlink naar uw website. Dit tot de volgende wijkkrant uitgebracht wordt.

Voor meer informatie e-mail naar onze secretaris.

Mogen wij op uw hulp rekenen?