Algemene ledenvergadering uitgesteld!

Vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (waaronder Haarlemmermeer) is onlangs door alle verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen besloten om de beperkende maatregelen ten aanzien van de coronaverspreiding in ieder geval t/m 13 maart te handhaven. Bij de vaststelling van de vergaderdatum was dit niet voorzien.

Om deze reden kunnen wij op 9 maart helaas geen gebruik maken van de faciliteiten van zorgcentrum Horizon, alwaar de algemene ledenvergadering was gepland.

Vervolgens is getracht een vergaderruimte te bemachtigen in het gemeentehuis. De bereidheid was er, maar door de achter ons liggende periode en de aanloop naar de verkiezingen zijn alle vergaderruimtes reeds volgepland.

Omdat de duur van de beperkende maatregelen nog ongewis is, heeft het bestuur de lastige beslissing moeten nemen de vergadering uit te stellen tot nader datum. Zodra de beperkingen in zorgcentrum Horizon worden opgeheven, zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

Wanneer de datum en locatie bekend zijn, zullen wij dit zo spoedig mogelijk bekend maken. Wij willen u vragen de website en/of de social-mediakanalen van Het Oude Buurtje in de gaten te houden. De leden waarvan het e-mailadres bekend is worden per e-mail op de hoogte gebracht.