Eerste spar-avond een feit

Spar-avond in Fort Noxx

Uw buurtvereniging bestaat inmiddels alweer 30 jaar en in die jaren zijn er talloze activiteiten gerealiseerd, vele problemen getackeld en is het bestuur continu met de gemeente in contact om te zorgen dat onze buurt de aandacht krijgt die het verdient.

Maar net als overal, evolueert ook Het Oude Buurtje. Alles is sneller geworden en de sociale cohesie staat meer en meer onder druk. Door de jaren heen is de samenstelling van onze buurt veranderd en daarmee ook de interesse in- en verwachtingen van een buurtvereniging.

Het bestuur van de buurtvereniging wilde graag weten of er voldoende aansluiting is met deze veranderende wereld. Doen wij voldoende? Wat kunnen we meer en/of beter doen? Kortom, wat wordt er vandaag de dag verwacht van uw buurtvereniging op het gebied van communicatie, samenwerking en activiteiten?

Om meer duidelijkheid op deze vragen te krijgen heeft op woensdag 16 februari de eerste ‘spar-avond’ plaatsgevonden in het prachtige Fort Noxx. Een tiental betrokken buurtbewoners werden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de rol van de buurtvereniging. Helaas waren er door ziekte wat afzeggingen. Desalniettemin kwamen er goede ideeën en nuttige opmerkingen naar boven met betrekking tot de drie kernpunten van de avond: communicatie, samenwerking en activiteiten.

De ingebrachte punten worden geëvalueerd en besproken in een volgende bijeenkomst.

Het bestuur dankt de deelnemers voor hun inbreng.