Vrolijke knikkertegel gemaakt van doppen

Al geruime tijd staat er in de entree van zorgcentrum Horizon een grote oranje plastic fles waar bewoners van Het Oude Buurtje plastic doppen in kunnen deponeren. En dat wordt massaal gedaan! Samen met Centrum voor Duurzaamheid NMCX is gezocht naar een goede en leuke bestemming voor de grote hoeveelheid doppen die de buurt bij elkaar brengt. Een van de ideeën is realiteit geworden: een vrolijk gekleurde knikkertegel! De knikkertegel is volledig gemaakt van gespaarde doppen en heeft dezelfde afmeting als een grijze trottoirtegel. Hiermee heeft Het Oude Buurtje een primeur!

Tijdens de Dag van de Minibieb werd de eerste knikkertegel door Jasper Fleers – een van de honderd duurzaamste Nederlanders – officieel overhandigt aan de buurtvereniging.

Sandra Keukens (l) en Linda van der Voort (r) zijn zichtbaar blij met de eerste knikkertegel

Nieuws van de mannenpraatgroep

Een leeg atrium in Horizon op de woensdagochtenden

Of eigenlijk: op dit moment is er geen nieuws.

Het is bekend dat er al enige tijd geen bijeenkomsten meer plaats mogen vinden in Horizon. Regelmatig komt de vraag: ‘wanneer beginnen we weer met de mannengroep’? ‘Zodra het weer kan’, is dan het antwoord, want zodra het weer mag beginnen we direct.

De samenkomsten op woensdag van 10.30 – 11.30 uur worden node gemist. De gesprekken, de vrolijke anekdotes, het samen zijn onder het genot van een kopje koffie met een koekje. We zien weer uit naar de uitstapjes die we regelmatig maken en de bezoekers die af en toe bij ons aan tafel zitten. De discussies over een breed scala van onderwerpen, waar soms stevige verschillen naar buiten komen en het afsluitende moment waarop we weer allemaal respect tonen voor de mening van de ander.

Het mooie van de mannengroep is dat er zo veel verschillende mensen aanschuiven met geheel verschillende achtergronden. Letterlijk: boeren, buitenlui, stedelingen, het gezag, allen met een rijke historie. De bereidheid de ervaringen te delen levert vaak mooie inzichten en verhalen op. Veel humor en soms pinken we zelfs een traantje weg.

Helaas hebben we de laatste maanden afscheid moeten nemen van enkele trouwe bezoekers. Zodra we weer bij elkaar komen zullen wij ze op gepaste wijze gedenken.

Visje eten in IJmuiden

De nestor van de mannengroep vermaakte zich prima

Georganiseerd door de buurtvereniging ‘Het Oude Buurtje’ vangen de mannen van Horizon een visje.

Als er stemmen opgaan die de mannenpraatgroep in Horizon ‘de Herensociëteit’ noemen, dan weet je dat het snor zit. Op 12 februari 2020 waren de heren weer op pad. Het doel van ons uitstapje was het bekende visrestaurant ‘De Kop van de Haven’ in IJmuiden. Op de pier, waar het restaurant gevestigd is, blies nog een pittig windje, het overblijfsel van de storm Ciara. Gelukkig slaagden we erin heelhuids aan de voor ons gereserveerde tafel plaats te nemen. De meesten kennen de kaart uit het hoofd en bij binnenkomst in het restaurant werden we verwelkomd door een heerlijk aroma van versgebakken vis. Na een drankje nam de vriendelijke ‘Kwartiermeester’, de bestellingen op.

De dames en heren van het personeel hebben allen hun functie geborduurd op hun kleding zoals bijvoorbeeld ‘Kwartiermeester’. De meest opvallende naam was ‘Hooploper’. Wat betekent dat? Een Hooploper was een ongeoefende matroos die het vak nog moest leren. De naam komt uit de tijd van de VOC. Onze Hooploper deed het prima en wat ons betreft wordt zij snel Kwartiermeester. De tafel die voor ons was gereserveerd had een prachtig uitzicht op de doorgang van het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Het was een drukte van belang: uitvarende vissersschepen, grote en kleine schepen op weg naar IJmuiden en Amsterdam.

Het was een gezellige lunch en ook de stemming was opperbest. Onze nestor vermaakte zich prima en op de foto kun je dat duidelijk zien. De kok kreeg een mooi compliment, alles was met smaak opgegeten. De vraag werd al gesteld: wanneer gaan we weer?

De Mannengroep komt elke woensdagochtend bij elkaar in het kleine Atrium van 10.30 – 11.30 uur. Je bent van harte welkom!

Wie heeft de grootste?

Zou een van deze jongens in de prijzen vallen?

Op zaterdag 15 augustus hebben alle deelnemers van de wedstrijd ‘De hoogste zonnebloem van Het Oude Buurtje’ een bezoek gehad van de jury om de hoogte van de zonnebloemen op te meten. Zij waren onder de indruk van de resultaten die geboekt zijn. Wat zijn het toch prachtige bloemen. Van een klein zaadje in enkele maanden uitgegroeid tot metershoge zonnetjes. Op de Burendag van 26 september (onder voorbehoud) zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Renovatie Kruislaan, Fortweg en Raadhuislaan

Op 11 juni jongstleden heeft het bestuur een e-mail gestuurd naar de gemeente met de vraag hoe de plannen voor renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan er voor staan. Op 3 juli kwam hierop antwoord met de mededeling dat door het zomerreces en vakanties de beantwoording op zich liet wachten. Op 3 augustus werd in het beloofde antwoord duidelijk dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

Marjolein Steffens-van de Water, wethouder Fysieke Leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid:

“De renovatie van de Kruislaan, de Fortweg en de Raadhuislaan is vertraagd door een aantal factoren. Dit heeft o.a. te maken gehad met de complexiteit van het project. Verschillende onderdelen, zoals herstel van de verharding, de groenstructuur, de verkeersafwikkeling, het parkeren en de waterbeheersing in het Oude Buurtje worden integraal aangepakt. De verschillende facetten voldoende op elkaar afstemmen kost echter tijd. Hier is in onze oorspronkelijke planning onvoldoende rekening mee gehouden. Daarnaast beschrijft u terecht het aantal personeelswisselingen. Deze wisselingen hebben de realisatie van onze planning ook geen goed gedaan. Ik begrijp de gevoelens van de inwoners van het Oude Buurtje dat het allemaal te lang duurt heel goed. Ik betreur dan ook dat het zo is gelopen, zowel in de communicatie als de ontstane vertraging.

Inmiddels is op 16 juni 2020 de klankbordgroep in kennis gesteld van de stand van zaken. Tevens zijn er projectinhoudelijke aspecten besproken. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt. In de tweede helft van augustus 2020 zal het ontwerp opnieuw aan de klankbordgroep worden voorgelegd.

Medio september 2020 zal het ontwerp aan de gehele buurt worden gepresenteerd. De wijze waarop dit gebeurt zal vooraf met de klankbordgroep worden besproken. Na vaststelling van het ontwerp wordt het verkeersbesluit voor de aanpassing van de verkeersafwikkeling gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hiertegen nog bezwaar en beroep instellen. In de verwachting dat deze procedure voorspoedig verloopt kan het werk in het vierde kwartaal 2020 worden aanbesteed, waarna in het eerste kwartaal 2021 kan worden gestart met de uitvoering.

Graag wil ik u nogmaals danken voor uw betrokkenheid. Ik hoop u met bovenstaande toelichting en tijdlijn wat duidelijkheid te hebben verschaft. Nogmaals excuses voor de vertraging, zowel in de communicatie als bij de werkzaamheden.

Koeien aan de wandel

Zaterdagmorgen 6 juni zag de familie Soedarmo plotseling een paar koeien doodgemoedereerd voor hun huis in de Ramaerstraat langslopen om zich vervolgens tegoed te doen aan de sappige groene omheining. Na even van het schouwspel te hebben genoten wist de heer Soedarmo de wandelaars met enige tegenzin richting dijk te dirigeren, waarna niet lang daarna de boer verscheen en het hek voor hun opende. Dat kan alleen in Het Oude Buurtje!

The Sky Is The Limit

De natuur is volop bezig onze lenteverwachtingen te vervullen en draait op volle toeren. Een prachtig gegeven om ons aan op te trekken in deze moeilijke tijd. Ook uw buurtvereniging doet hier graag aan mee en roept u allen op uitbundig mee te doen aan ‘de HOOGSTE ZONNEBLOEM van Het Oude Buurtje wedstrijd’. Alle leden hebben een LedenLekkerActie pakketje in de bus gehad, met daarin een zakje zonnebloempitten. Het is niet de bedoeling dat u deze opeet, maar teruggeeft aan de natuur en ze laat groeien tot in de hemel. Meedoen is simpel. Stop het pitje in de aarde, verzorg het met liefde, praat af en toe met de bloem en behoed hem voor gevaar. Geniet ondertussen heerlijk van de chocolade.

Doet u mee aan deze leuke wedstrijd, geef u dan op via activiteiten@hetoudebuurtje.nl of middels een briefje in de brievenbus van Boekelstraat 16. De activiteitencommissie weet dan wie er meedoet en komt te zijner tijd gewapend met een ladder uw zonnebloem opmeten.

Buurtbarbecue en Burendag

De prijsuitreiking voor de HOOGSTE ZONNEBLOEM was – zoals vermeld in de wijkkrant – gepland op de Buurtbarbecue op 15 augustus. Evenementen met meer dan 100 personen zijn inmiddels echter tot 1 september verboden, dus moet de Buurtbarbecue worden uitgesteld naar een latere datum. De Burendag op 26 september gaat vooralsnog gewoon door. Op die dag vindt ook de prijsuitreiking van de HOOGSTE ZONNEBLOEM plaats.