Bewoners vrezen overlast horeca in Het Oude Raadhuis

Bron foto en artikel Nieuwsblad Haarlemmermeer

‘De woonwijk gaat er sterk op achteruit’

HOOFDDORP – Bij de raadsvergadering van donderdag 11 januari mochten insprekers hun zorgen uitspreken over verwachte overlast bij nieuwe horeca in Het Oude Raadhuis. De insprekers hebben aangegeven dat hierdoor verslechtering van het leef- en woonklimaat zal ontstaan door geluidoverlast en parkeerproblematiek. Ook vreest men voor de verkeersveiligheid door aan- en afvoerend vrachtverkeer bij het pand en waardevermindering van hun huizen. Het Oude Raadhuis ligt in het centrum van Hoofddorp naast de besloten woonwijk Het Oude Buurtje. De gemeente heeft dit gebouw administratief losgeknipt uit de woonwijk, om het zo bij het winkelcentrum te kunnen voegen en daarmee commerciële mogelijkheden te kunnen realiseren en een kostendekkende exploitatie te kunnen verkrijgen. Het Oude Raadhuis is jarenlang gebruikt als culturele instelling en trouwgelegenheid. Daarbij was het theater uitgerust met horeca dat open mocht blijven tot 22.00 uur. De exploitatie van deze horeca is echter mislukt.

De gemeente wilde het historische pand een paar jaar geleden nog verkopen omdat het een verliespost voor de gemeente zou zijn. Na een door velen ondertekende petitie vanwege het cultuurbelang van de theaterzaal op de bovenverdieping, is het pand toen niet verkocht. Omwonenden zijn geschokt dat de gemeente nu opnieuw een mogelijkheid wil realiseren voor uitgebreide horeca op de benedenverdieping, met één of twee terrassen aan de buitenkant van het pand. Ondanks een toezegging van de hierbij betrokken wethouders Adam Elzakalai en Derk Reneman dat een nieuwe horecagelegenheid maar tot 11.00 uur ’s avonds open mag blijven om de omwonenden hiermee tegemoet te komen, vrezen de omwonenden toch geluidsoverlast na dit tijdstip.

Weinig vertrouwen in toezegging

Buren van het Oude Raadhuis, Henri Schmit en zijn vrouw Barbara, zeggen weinig vertrouwen te hebben in deze toezegging met betrekking tot de openingstijden. Henri Schmit: “Ondanks deze toezegging zal ook het opruimen van leeg glaswerk na 11.00 uur veel lawaai opleveren. En hoe meer alcohol gebruikt gaat worden, hoe meer herrie na afloop. Het zal ons niet verbazen als er straks verruiming van de sluitingstijd zal plaatsvinden als een horeca-uitbater daar eenmaal zit. In de stukken van de gemeente is reeds aangegeven dat de gemeente vrijstelling kan verlenen voor de huidige beperking tot 23.00 uur!”

Buiten geluidsoverlast vrezen bewoners van de woonwijk ook veel parkeeroverlast. Schmit: “Nu kunnen de wethouders wel leuk verwijzen naar de grote parkeerplaats tegenover het Polderhuis aan de overkant, maar door de vele bijgekomen horeca rond de Kruisweg staat ook deze parkeerplaats iedere avond stampvol. Na het mislukken van eerdere horeca in het oude raadhuis is er uiteraard een grondige en objectieve analyse nodig naar de oorzaken van deze mislukking om dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen. De noodzaak van eerst analyseren wordt door de gemeente totaal genegeerd. Dit negeren en het verbergen van gegevens lijkt wel een nagestreefd doel. Ik vind het dan ook vreemd dat niemand in de raad dit belangrijke punt heeft opgepakt. Alle aandacht is momenteel alleen maar gericht op geluids- en parkeeroverlast. Zo blijft mogelijk verborgen dat de verantwoordelijkheid voor het mislukken van horeca bij de gemeente zou kunnen liggen. Zonder inzicht in wat er straks anders zou moeten, blijft de kans van slagen van nieuwe horeca in dit pand minimaal. Door het plaatsen van een horeca onderneming in een woonwijk gaat de woonwijk er sterk op achteruit. Ook krijgen de omwonenden maken met een fikse waardedaling van hun woningen. Want wie wil er straks nog een huis kopen dicht bij een grote horecagelegenheid met geluids- en parkeeroverlast? Er zullen mensen vertrekken en in de woonwijk zullen geleidelijk gaten gaan vallen.”

Reporter

Verder verwijst Schmit naar het onlangs uitgezonden radioprogramma reporter, waarbij een vergelijkbare zaak met betrekking tot geluidsoverlast aan de orde kwam. Schmit: “Ook daar is door de gemeente de truc uitgehaald om een deel van een bestemmingsplan administratief af te knippen om daarmee een andere bestemming mogelijk te maken. De gemeente veranderde de plaatselijke woon-bestemming ten behoeve van de bouw van een gehandicapten-instelling in een woonwijk. Bij die gemeente gingen de bijbehorende gegevens verloren, maar desondanks heeft de eigenaar van het naastgelegen woonhuis de zaak bij de rechter verloren. De waarde van zijn pand was na uitspraak van de rechtbank ondertussen met 60 % gedaald. De woningwaarde kan daarmee dalen beneden de hypotheekschuld, waarmee de burger dan economisch kapot wordt gemaakt. Uit de huidige gang van zaken rond Het Oude Raadhuis kan geconstateerd worden dat er nog andere plannen verborgen gaan achter de poging dit deel van de woonwijk als centrum te gaan beschouwen. Dat lijkt op vernielen van de bestaande wijk. We mogen als bewoners van de woonwijk verwachten dat de door ons gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad de belangen van de bewoners goed bewaken. Horeca te midden van een kleinschalige woonwijk is in dit geval geen belang van de bewoners. De te behalen winst valt in onze ogen weg tegenover de enorme schade die straks wordt aangericht.”