Bewonersbijeenkomst onderzoek parkeerdruk HOB

Op woensdagavond 25 april a.s. zal gebiedsmanager David Michel van de Gemeente Haarlemmermeer tezamen met een verkeersdeskundige uitleg geven over de uitkomst van het parkeerdrukonderzoek dat in december 2017 in onze wijk is gehouden.
De avond begint om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.15 uur en zal gehouden worden in ’t Kruispunt (voorheen grote zaal) in Horizon.

De gemeente zal de bewoners van ons buurtje ook persoonlijk via een brief uitnodigen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een emailbericht te sturen naar genr@haarlemmermeer.nl o.v.v. Parkeerdrukonderzoek Het Oude Buurtje.

Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u toch graag informatie ontvangen over de resultaten van het parkeerdrukonderzoek en de vervolgmaatregelen, dan kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand emailadres o.v.v. Parkeerdrukonderzoek.

Het concept rapport kunt u hier downloaden.