Bewonersbijeenkomst onderzoek parkeerdruk HOB

Op woensdagavond 25 april a.s. zal gebiedsmanager David Michel van de Gemeente Haarlemmermeer tezamen met een verkeersdeskundige uitleg geven over de uitkomst van het parkeerdrukonderzoek dat in december 2017 in onze wijk is gehouden.
De avond begint om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.15 uur en zal gehouden worden in ’t Kruispunt (voorheen grote zaal) in Horizon.

De gemeente zal de bewoners van ons buurtje ook persoonlijk via een brief uitnodigen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een emailbericht te sturen naar genr@haarlemmermeer.nl o.v.v. Parkeerdrukonderzoek Het Oude Buurtje.

Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u toch graag informatie ontvangen over de resultaten van het parkeerdrukonderzoek en de vervolgmaatregelen, dan kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand emailadres o.v.v. Parkeerdrukonderzoek.

Het concept rapport kunt u hier downloaden.

 

Uitslag enquête parkeren HOB

De uitslag van de enquête over parkeren in het Oude Buurtje is bekend. Veel mensen hebben gereageerd op de vraag of vragen.

Uitbreiding blauwe zone

De bewoners van het Oude Buurtje, die nu buiten de blauwe zone wonen, mochten aangeven of ze voor dan wel tegen een uitbreiding van de blauwe zone zijn. Van de mensen die hebben gereageerd is 84% voor uitbreiding van de blauwe zone. Dat is een grote meerderheid.

Uitbreiding van de werkingstijd van de blauwe zone 

De tweede vraag is op initiatief van een bewoner voorgelegd: moet de eindtijd van de blauwe zone worden verlengd van 18.00 uur naar 22.00 uur? Van de mensen die hebben gereageerd is 59% voor het aanhouden van de huidige eindtijd. Het blijft dus 18.00 uur.

Wijzigen tarief betaald parkeren

De derde vraag is gesteld aan de wijkbewoners van de Hoofdweg: wilt u dat het huidige C-tarief wordt veranderd in het (hogere) B-tarief. Van de mensen die hebben gereageerd is 75% voor.

Vervolg

Er is opdracht gegeven voor het uitwerken van de nodige besluiten. Het verkeersbesluit zal eerst als ontwerp worden gepubliceerd en daarna als definitief besluit. Verder zal de ontwerptekening worden voorgelegd aan de buurtvereniging. Het kost minstens 2½ maand om het ontwerp te maken en de procedures te doorlopen. Daarna is het te koud om de lijnen aan te brengen. Het werk zal dan ook worden uitgevoerd in het voorjaar, maart of april, uitgaande van een positieve afloop van de procedures.

Het Oude Buurtje wordt blauw

De gemeente heeft enige tijd geleden bewoners van Het Oude Buurtje gepolst hoe zij de parkeeroverlast van langparkeerders, die het winkelcentrum als bestemming hebben, opgelost willen hebben. De meerderheid was voor uitbreiding van de blauwe zone. De eerste stoepranden zijn inmiddels blauw geverfd en over enkele weken is zo goed als heel Het Oude Buurtje een blauwe zone.

Krijgt u bezoek van bijvoorbeeld familie, vrienden of relaties en blijven zij een dag of een dagdeel? Dan kunt u een bezoekersontheffing of -vergunning aanvragen. Per adres verleent de gemeente maximaal 12 bezoekersontheffingen per maand. Bij de aanvraag is het kenteken van de bezoeker nodig. Een bezoekersontheffing kost € 2,05 per dag.
Deze dient u aan te vragen via het traject waar u ook andere parkeervergunningen aanvraagt. Kies daar voor een bezoekersontheffing blauwe zone. U dienst eerst in te loggen met uw DigiD. Een aanvraag indienen kan via deze link: https://parkeren.haarlemmermeer.nl/Account/LogOn#PersonContent