Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Stichting Fort van Hoofddorp

Voor de transformatie van het forteiland tot ‘stadspark’ is een omgevingsvergunning verleend. Daarnaast wordt het fortgebouw gerestaureerd en verbouwd en wordt er een restaurant met bijbehorend terras gevestigd. Voor de handelingen met schadelijke gevolgen voor beschermde soorten is door Gedeputeerde Staten van Noord Holland een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) afgegeven, zaak 2498233, OLO-nummer: 2622465.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Beroep

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie (30 januari 2018) gedurende zes weken

Klik hier voor het hele artikel

Extra bomen gerooid in Het Oude Buurtje

De bomen in onze gemeente worden om de vier jaar geïnspecteerd. Uit deze inspectie komen risicobomen in beeld, die extra (jaarlijks) in de gaten worden gehouden. Een aantal van deze bomen zijn echter van dermate kwaliteit, dat ze een risico vormen voor de omgeving als ze blijven staan. Voor deze bomen geldt dan dat ze gerooid moeten worden.

In het Oude Buurtje worden in de volgende straten risicobomen gerooid, het gaat dan steeds om één enkele boom:

 • Burgemeester Jansoniushof achter huisnummer 57.
 • Raadhuislaan ter hoogte van huisnummer 44
 • Ramaerstraat ter hoogte van huisnummer 8

Dit zijn bomen die buiten de naar Het Oude Buurtje gestuurde gemeentelijke rooilijst om worden gerooid. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 28 november tot en met 13 december 2016.

Heeft u vragen? Stel ze aan de heer Ardewijn via J.Ardewijn@haarlemmermeer.nl

Aanpassingen voorrangsregeling Hoofdweg-Westzijde

Werkzaamheden-Hoofdweg-Westzijde-050516-1
De werkzaamheden zijn naar verwachting augustus 2016 afgerond

Momenteel wordt de Hoofdweg-Westzijde tussen de Raadhuislaan en Paxlaan grondig aangepakt, waarbij de weg een ‘fietsstraat’ wordt. Autoverkeer is hier ondergeschikt aan langzaam verkeer. Door de gewijzigde infrastructuur worden ook de voorrangsomstandigheden op enkele punten gewijzigd. Gemeente Haarlemmermeer heeft deze week de plannen in de Staatscourant gepubliceerd. Tegen de plannen kan tot zes weken na publicatie bezwaar worden aangetekend. Een passage uit de publicatie:

De Hoofdweg–Westzijde, tussen de Raadhuislaan en de brug over het Voorkanaal, wordt gereconstrueerd. Het wegvak wordt ingericht als fietsstraat, waardoor de snelheid van het autoverkeer vermindert en de veiligheid voor fietsverkeer verbetert, zonder dat de bereikbaarheid van de woningen langs het wegvak en het achter het wegvak liggende Fort wordt belemmerd.

Klik hier voor het hele artikel

25 april start werkzaamheden Hoofdweg

Fietsstraat-2
Voorbeeld van een fietsstraat elders in Nederland

Op maandag 25 april wordt gestart met de werkzaamheden aan de Hoofdweg Westzijde tussen Het Oude Raadhuis en de Paxlaan. Over de werkzaamheden is op 9 december 2015 een informatieavond belegd, alwaar de bewoners hun wensen konden uitspreken. Deze zijn deels meegenomen in de uiteindelijke plannen.

De werkzaamheden behelzen een complete renovatie van het wegdek, parkeergelegenheden en voetpaden. Het wegdek zal worden uitgevoerd als ‘fietsstraat’. Een brede rode baan van asfalt, geflankeerd door zwarte klinkerbestrating.

Op 7 en 8 juni is Haarlemmermeer gastgemeente van het jaarcongres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Op het programma staat tevens een bezoek aan Het Oude Raadhuis. Op die datum zal het gebied rond Het Oude Raadhuis er dan ook tiptop bij liggen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting op 25 augustus zijn afgerond.

bewonersbrief start werkzaamheden Hoofdweg westzijde

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u juist iets gevonden?
Meld het op www.verlorenofgevonden.nl.

Op deze website worden alle gevonden voorwerpen geplaatst. Mogelijk staat wat u kwijt bent er al bij.
Mail in dat geval naar verlorenofgevonden@haarlemmermeer.nl

Heeft u iets gevonden?
Meld uw vondst op www.verlorenofgevonden.nl of breng het naar het raadhuis in Hoofddorp of de servicecentra in Nieuw-Vennep of Badhoevedorp.

Heeft er na een jaar nog niemand zich gemeld? Dan kunt u de vondst binnen een mand afhalen bij de gemeente. Dit is wel afhankelijk of u bij het afleveren uw gegevens heeft achtergelaten.

Blijf op de hoogte van gemeenteberichten

Voor diverse zaken dient er bij de gemeente een vergunning te worden aangevraagd, waarop belanghebbenden vervolgens kunnen reageren of bezwaar maken. Maar hoe komt u op de hoogte van deze zaken? Voor u het weet bent u te laat om bezwaar te maken. Gemeente Haarlemmermeer publiceert deze niet meer in de lokale nieuwsbladen. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden om via e-mail op de hoogte te worden gebracht indien er bij de gemeente een aanvraag voor een vergunning of vrijstelling wordt ingediend voor een project in uw directe omgeving. U kunt zeer specifiek aangeven voor welke zaken u op de hoogte wilt worden gebracht. Ook kunt u aangeven hoe groot het bereik is waarbinnen u op de hoogte wilt worden gehouden.

Een zeer handige mogelijkheid die wij u van harte aanbevelen.

Deze dienst wordt u aangeboden door de overheid.

Klik op deze link om naar de website te gaan.

Contactgegevens Gemeente

Een goede bereikbaarheid van de gemeente is belangrijk. Wilt u de gemeente snel en eenvoudig bereiken dan kan dat:

 • telefonisch
 • via de website van de gemeente
 • het loket op het gemeentehuis

De gemeente is voortaan bereikbaar via 0900-1852 (lokaal tarief). Via dit nummer worden uw vragen direct beantwoord of u wordt doorverbonden met de juiste persoon die uw vraag kan beantwoorden. U kunt 0900-1852 bellen voor:

 • algemene vragen
 • vragen over Burgerzaken
 • vragen en melding over de openbare buitenruimte
 • meldingen over jeugd en veiligheid

Digitaal loket

Via de website is de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U kunt via de website met uw DigiD (digitale identiteit) diverse producten online aanvragen, zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of u kunt een verhuizing doorgeven. U kunt via de site ook een DigiD aanvragen, door op het logo op de startpagina te klikken. Tevens kunt u direct een afspraak maken met het loket Burgerzaken. En wilt u automatisch via e-mail op de hoogte gehouden worden over onderwerpen van uw keuze? Vraag dan een informatie abonnement aan en u krijgt de informatie via e-mail bij u thuis.

Voor het maken van een afspraak klik hier.

Openingstijden

U kunt bij vrijwel alle loketten in de gemeente op werkdagen binnen lopen van 9.00 tot 13.00 uur. ’s Middags kunt u op afspraak langskomen. Op dinsdagavond is het loket Burgerzaken open en kunt u zonder afspraak terecht. Een afspraak kunt u telefonisch of via de website maken.

Voor een overzicht van de openingstijden klik hier.

Contact met de gemeente

Uiteraard kunt u de gemeente ook een brief of e-mail sturen.

Het postadres van de gemeente is:

Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Het e-mailadres is info@haarlemmermeer.nl.

Bent u al aangemeld voor Burgernet?

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.
Meld u vandaag nog aan

Hoe werkt Burgernet?

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:

 • diefstal of inbraak
 • doorrijden na een aanrijding
 • beroving
 • vermiste personen

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.

%d bloggers liken dit: