Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofddorp Oud West en Pax 20 januari 2015

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Oud west en Pax’ vastgesteld, overeenkomstig het raadsvoorstel van Burgemeester en wethouders waarover u eerder bent geïnformeerd.

Klik op de link voor het raadsbesluit en het onderliggende raadsvoorstel.
Buurtbewoners die vragen hebben of actie willen voeren tegen het besluit kunnen hiervoor de buurtvereniging benaderen!

Het vastgestelde bestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.
De ter inzage legging vindt niet eerder plaats dan zes weken na de vaststelling van het plan, dus niet eerder dan medio december.
Over de precieze datum van ter inzage legging ontvangt u nader bericht. Daarbij ontvangt u ook de publicatietekst.Daags na afloop van de ter inzageligging treedt het plan in werking. Gedurende die ter inzage ligging kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Het indienen van beroep voorkomt niet dat het plan in werking treedt. Om de in werking treding op te schorten dient – tegelijk met het beroep – een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Raad van State. Het plan treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Pas na uitspraak op het ingediende beroep is duidelijk of het plan (geheel of gedeeltelijk) onherroepelijk is of dat het plan (geheel of gedeeltelijk) is vernietigd. Voor meer info kunt u terecht bij de optie ruimtelijke plannen op www.haarlemmermeer.nl.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.