Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd en benadrukt dat de bewoners van Het Oude Buurtje geen overlast mogen ondervinden. De gemeente zal de situatie monitoren en passende maatregelen nemen waarmee de overlast zal worden opgelost. Verder is op alle onderdelen positief geadviseerd en het plan is ook het juridisch traject bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebeid gepasseerd; het Ontwerpbesluit met bijbehorende stukken is per 26 augustus 2017 ter visie gegaan. Het uitvoerige Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kunt u via deze link bekijken en downloaden.

Voor alle belanghebbenden betekent dit dat binnen de inzagetermijn van zes weken eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren kan brengen. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder ‘Bekendmakingen’ of direct via deze link. Bij de gemeente Haarlemmermeer kunt u de stukken inzien op afspraak tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Een afspraak kan gemaakt worden via het algemene nummer 0900-1852.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.