Erfgoed Fort Hoofddorp: omarmen en beleven

Wethouder Marja Ruigrok met het huidige bestuur van Stichting Fort van Hoofddorp. Van links naar rechts Femme Hammer,  Jaap Breunesse, Marja Ruigrok en Serge Schoemaker. Foto: Kees van der Veer

Als kind fietste Femme Hammer vaak langs Fort Hoofddorp en dat robuuste bouwwerk trok haar aan. Tien jaar geleden kreeg zij het idee om het fort terug te geven aan het publiek. Ze legde haar plan voor aan architect Serge Schoemaker en samen gingen ze aan de slag. Nu is het bijna zo ver: vrijdag 17 april is de officiële opening en vanaf zaterdag 18 april is iedereen welkom bij het nieuwe Fort Hoofddorp. Een prachtig voorbeeld van erfgoed omarmen en beleven.

…Maar dan heb je ook wat

Klik hier voor het hele artikel

Transformatie Fort van Hoofddorp gestart

.

Onder het toeziend oog van wethouder Reneman is op donderdag 8 november het ‘startschot’ gegeven voor de transformatie van Het Fort en de terreinen daaromheen. Dit deed hij samen met Joke Geldhof van Stelling van Amsterdam en Serge Schoemaker, bestuurslid van Stichting Fort van Hoofddorp. Het fort, dat officieel Fort van Hoofddorp gaat heten, zal veranderd worden in een openbaar stadspark met ruimte voor horeca, culturele activiteiten en werkplekken.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Stichting Fort van Hoofddorp

Voor de transformatie van het forteiland tot ‘stadspark’ is een omgevingsvergunning verleend. Daarnaast wordt het fortgebouw gerestaureerd en verbouwd en wordt er een restaurant met bijbehorend terras gevestigd. Voor de handelingen met schadelijke gevolgen voor beschermde soorten is door Gedeputeerde Staten van Noord Holland een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) afgegeven, zaak 2498233, OLO-nummer: 2622465.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Beroep

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie (30 januari 2018) gedurende zes weken

Klik hier voor het hele artikel

Ontwikkelingen rond het Fort van Hoofddorp

Het Fort Hoofddorp – Nu nog op slot en verscholen achter groen

Op 20 juli jongstleden heeft het dagelijks bestuur van de buurtvereniging Het Oude Buurtje een gesprek gehad bij de gemeente over de voortgang van de restauratie van het Fort van Hoofddorp. Opnieuw hebben wij aangegeven ons nog steeds zorgen te maken over de verkeers- en parkeersituatie rond het Fort, ondanks de aanscherpingen in het ‘bereikbaarheidsplan’.

De wethouder heeft nogmaals gezegd

Klik hier voor het hele artikel

Definitieve herbestemming Fort bij Hoofddorp bekend

De definitieve herbestemming van het Fort bij Hoofddorp is bekend. Over de herbestemming is een uitvoerig document samengesteld die u hier kunt bekijken.

TIP! Om het document schermvullend te bekijken klikt u op het rechthoekje rechtsonder in het beeld [fullscreen]. Klik op de escape knop om terug te keren naar het normale scherm.

Naar herbestemming Fort Hoofddorp

Een van de belangrijkste kenmerken van het hier voorgestelde ontwerp is de transformatie van het forteiland tot stadspark.

Klik hier voor het hele artikel

Leven op de Stelling – Forten van toen en nu

Caponniere HoofddorpBoeiende lezing over de Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam staat in 2016 twintig jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst. De Geniedijk en ‘ons Fort’ in de wijk horen hier ook bij. Agnes de Boer neemt u levendig mee in de geschiedenis en verteld over de rijke historie van de forten. De lezing vindt plaats op donderdag 16 juni in de grote zaal van Horizon aan de Kruislaan 54 in Hoofddorp.
Aanvang 14:00 uur.

 

 

Klik hier voor het hele artikel