Algemene ledenvergadering uitgesteld!

Vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (waaronder Haarlemmermeer) is onlangs door alle verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen besloten om de beperkende maatregelen ten aanzien van de coronaverspreiding in ieder geval t/m 13 maart te handhaven. Bij de vaststelling van de vergaderdatum was dit niet voorzien.

Om deze reden kunnen wij op 9 maart helaas geen gebruik maken van de faciliteiten van zorgcentrum Horizon, alwaar de algemene ledenvergadering was gepland.

Vervolgens is getracht een vergaderruimte te bemachtigen in het gemeentehuis. De bereidheid was er, maar door de achter ons liggende periode en de aanloop naar de verkiezingen zijn alle vergaderruimtes reeds volgepland.

Omdat de duur van de beperkende maatregelen nog ongewis is, heeft het bestuur de lastige beslissing moeten nemen de vergadering uit te stellen tot nader datum. Zodra de beperkingen in zorgcentrum Horizon worden opgeheven, zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

Wanneer de datum en locatie bekend zijn, zullen wij dit zo spoedig mogelijk bekend maken. Wij willen u vragen de website en/of de social-mediakanalen van Het Oude Buurtje in de gaten te houden. De leden waarvan het e-mailadres bekend is worden per e-mail op de hoogte gebracht.

De Mannenpraatgroep komt weer samen in Horizon Atrium 2

De laatste twee jaar zijn de bijeenkomsten regelmatig onderbroken vanwege de wisselende inzichten en de aanpak van de coronacrisis.

Jammer genoeg zijn niet alle vaste gasten teruggekomen en we stonden stil bij de bijdragen die zij in de loop der jaren hebben geleverd.

De opkomst was meteen behoorlijk groot; iedereen was weer blij dat we met elkaar konden praten en de gesprekken onderling kwamen snel op gang. Als je samen bezig bent zie je hoe snel het ‘oude’ gevoel weer terug is. De onderwerpen liggen voor het oprapen en het was weer genieten: van elkaar, de gesprekken, de humor en alles in  goede harmonie.

In de groep is kennis aanwezig over een breed scala aan onderwerpen en de gesprekken gaan over een tal van actuele en minder actuele zaken. De grote problemen van onze wereld lossen we niet direct op maar wat mij elke keer weer opvalt zijn de goede ideeën die naar voren worden gebracht en dat er levendig over wordt gediscussieerd.

Een bloemlezing uit de reacties van deelnemers opgetekend in onze wijkkrant ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van de buurtvereniging:

 • het fijne is dat je betrokken bent bij de maatschappij
 • ik had in mijn agenda staan ‘de oude mannenclub’ maar hier vergeet je je leeftijd!
 • Je leert elkaar beter kennen en het besef van je leeftijd valt weg
 • de bewoners van Horizon komen zo in Het Oude Buurtje en vice versa
 • het geeft een gevoel van saamhorigheid, je voelt je onder gelijkgestemden
 • fijn om hier te zijn
 • geweldig dat Oude Buurtje, gezellig wonen, veel woonplezier
 • je doet heel veel contacten op
 • ik ben er reuze blij mee, warme vriendelijk mensen
 • ik voel me thuis
 • zelf kom ik uit een andere wijk maar ik kom hier met veel plezier
 • het Oude Buurtje is net een dorp
 • als ik de Ter Veenbrug over ben waan ik me weer in 1953 toen ik wel eens in Het Oude Buurtje kwam. Je stapt de stad uit het dorp in.

De mannengroep komt bij elkaar elke woendagochtend van 10.00 – 11.15 uur

Je bent welkom, de koffie staat klaar.

HOB gaat over op nieuwe manier van afval scheiden

Als het goed is heeft u als inwoner van Het oude Buurtje onlangs een brief ontvangen over de nieuwe manier van afval scheiden. Momenteel heeft u een container voor GFT en restafval. U krijgt er een derde container bij voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Omdat het restafval voortaan wordt opgesplitst in twee bakken, krijgt u een nieuwe en kleinere container voor het overige restafval. Wenst u toch een grotere container voor het restafval, dan dient u dat voor 29 mei door te geven.

Tussen 14 en 28 september krijgt u de nieuwe bakken geleverd en gaat het nieuwe ophaalschema in.

Heeft u geen brief ontvangen? Neem contact op met de gemeente of DBI.

Zie voor meer info de afbeeldingen van de brief, de video en de links naar de gemeente.

Heeft u geen brief ontvangen? Neem contact op met de gemeente of DBI.

https://haarlemmermeergemeente.nl/een-nieuwe-manier-van-afval-scheiden/nieuwe-manier

https://haarlemmermeergemeente.nl/een-nieuwe-manier-van-afval-scheiden/laagbouw

De Polderjongens

Drie Polderjongens kregen onlangs een rondleiding door het Cruquius Museum. (pr)

De Polderjongens is een mannengroep voor mannen die van de bank af willen komen. Samen ondernemen de heren allerlei activiteiten. Dit gebeurt elke 2e woensdag van de maand. Het programma wordt gezamenlijk samengesteld.

De Polderjongens is een initiatief van een groepje mannen, ondersteund door verschillende cultuur- en welzijnsorganisaties. Hierdoor is het mogelijk om deel te nemen ook als je soms wat ondersteuning nodig hebt.

Bij de Polderjongens zijn de volgende organisaties betrokken: Meerwaarde, Amstelring, Het Cultuurgebouw, Maatvast en de Bibliotheek.

Wil je een keer meedoen of wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met Mara van Limbeek: mvanlimbeek@amstelring.nl

De Renovatie: Hoe staat het er voor?

De plannen voor renovatie van enkele delen van Het Oude Buurtje bestaan al enige tijd en zijn ook al enkele malen uitgesteld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering was gemeentelijk projectleider Harko Pilot aanwezig om de stand van zaken toe te lichten. Dit deed Harko met ondersteuning van een presentatie die laat zien hoe het project zich gedurende de tijd heeft voortbewogen en hoe het vervolg er uitziet. Vooralsnog gaat men er vanuit dat alle mogelijke problemen zich inmiddels wel hebben voorgedaan en dat de geplande streefdatum gehaald gaat worden.

Fietsmaatjes start in Hoofddorp centrum

Fietsmaatjes genieten van het contact, het samen buiten zijn en bewegen.
Foto T. Vonk

Fietsmaatjes Haarlemmermeer officieel van start 
Samen met een maatje op een elektrische duofiets een rit maken in de Haarlemmermeer? Het kan vanaf 11 november. Gasten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website: Fietsmaatjeshaarlemmermeer.nl.

Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit alleen niet (meer) kunnen. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met dementie. Ook mensen die zich eenzaam voelen en van fietsen houden kunnen bij Fietsmaatjes terecht. Zij zijn de gasten. 
De comfortabele duofietsen hebben elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger fietst en stuurt, en de gast kan meetrappen als hij of zij dat wilt. Door Fietsmaatjes hebben de gasten en vrijwilligers meer sociale contacten, zijn zij vaker buiten en zijn zij meer in beweging. Samen lekker fietsen en genieten! 

Na een halfjaar voorbereiding met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers is Fietsmaatjes Haarlemmermeer nu op een punt dat er een solide basis staat waar de gast en vrijwilliger zich veilig en welkom kunnen voelen. De eerste duofiets is dankzij sponsoring van Zorg en Zekerheid aangeschaft en staat gereed voor gebruik. De eerste gasten en vrijwilligers hebben zich al gemeld, maar er is nog volop ruimte voor gasten en behoefte aan vrijwilligers.

Op 11 november wordt de eerste mijlpaal gevierd met de officiële opening van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Vanaf 10.00 uur is er de mogelijkheid om zelf een ritje met de duofiets te maken en om 10.30 uur zal de wethouder van Zorg en welzijn, mevrouw Charlotte van der Meij de eerste fiets officieel in gebruik nemen. De ambitie van Fietsmaatjes Haarlemmermeer is om in 2023 een tweede duofiets in Hoofddorp in gebruik te nemen en vervolgens uit te breiden met duofiets(en)en in Nieuw-Vennep. Het doel van Fietsmaatjes Haarlemmermeer is de komende jaren het duofietsen mogelijk maken in de gehele Haarlemmermeer. Om zo te kunnen groeien is financiering nodig. Fietsmaatjes Haarlemmermeer doet hiervoor een appèl op bedrijven, instanties en particulieren om de stichting, in het kader van maatschappelijk ondernemen, te steunen door middel van sponsoring, donaties en hulpacties. 

%d bloggers liken dit: