Petitie aangeboden aan burgemeester Weterings

Burgemeester Weterings ontvangt 2255 handtekeningen
Burgemeester Weterings ontvangt 2255 handtekeningen

De petitie voor behoud van de bushaltes Houtwijkerveld en RK kerk aan de Kruisweg in Hoofddorp is een groot succes geworden. Maar liefst 2255 mensen hebben de petitie ondertekend. Hartelijk dank hiervoor!

Het dikke pak papier is donderdag 14 januari door Will van Gasteren aangeboden aan burgemeester Weterings. Tijdens de aansluitende plenaire vergadering werd duidelijk dat de gemeenteraad en wethouders de boodschap hebben begrepen. Er werd gesproken van een leermoment voor de raad omdat men niet goed heeft opgelet toen de plannen zich indertijd ontvouwden. Een ingediende motie van de PVDA voor een snelle oplossing van het probleem werd unaniem aangenomen. Binnen twee maanden dient verantwoordelijk wethouder Reneman te rapporteren hoe de zaken er voor staan. De actiegroep heeft inmiddels gesproken met de wethouder. Wordt vervolgd…

Bewonersavond renovatie Hoofdweg West goed bezocht

Een voorbeeld van een fietsstraat

De rijweg van de Hoofdweg Westzijde tussen Kruisweg en Paxlaan is aan groot onderhoud toe. Na het opknappen van de taluds en herstellen van de boombeplanting wordt in het voorjaar de rijweg aangepakt
De Gemeente Haarlemmermeer werkt op dit moment aan het
ontwerp van de Hoofdweg. Onderdeel van het ontwerp is ook de materiaalkeuze. Op de tekeningen die op de informatieavond werden getoond wordt gesproken over klinkerbestrating, maar de projectleider liet weten dat asfalt nu de voorkeur heeft. Diverse bezoekers van de avond lieten weten daar niet zo blij mee te zijn en de voorkeur te geven aan klinkers. Beide opties staan echter nog open.

Klik hier voor het hele artikel

WhatsApp BuurtPreventie HOB van start!

Infoavond WABPOp donderdag 3 maart vond de bijeenkomst plaats in Horizon om buurtbewoners te informeren over de WhatsApp BuurtPreventiegroep die sinds kort in Het Oude Buurtje bestaat.

De meeting werd aangekleed met een presentatie op scherm, ondersteund met commentaar van gebiedsagente Marjolein van Broeck en buurtregisseur Hans Kleiss.

Inmiddels is het minimum van twintig deelnemers gepasseerd en krijgt de wijk de beschikking over twee WABP-borden die bij de toegangswegen van de wijk geplaatst zullen worden. Borden die aangeven dat de buurt vele ogen en oren hebben die onraad signaleren.  

Klik hier voor het hele artikel

Help de huismus in dorp en stad

Alles over de huismus en hoe zelf een mussenkast te maken

De Huismus

De huismus (Latijnse naam: Passer domesticus) was heel lang de bekendste vogel van het land. Helaas is de mussenpopulatie enorm afgenomen. In de stedelijke gebieden gaat die afname gestaag door: de huismus is sinds de tweede helft van de jaren negentig in de grote steden met maar liefst 50 tot 80% afgenomen en staat sinds 2004 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Help ons om de mus weer terug te krijgen en bouw eenvoudig zelf een mussenkast!  

Klik hier voor het hele artikel

Jaarcijfers 2015 WABP groepen

WABP cijfers 2015
Klik op afbeelding voor grotere weergave

Op 16 maart van dit jaar verschenen de criminaliteitscijfers over het jaar 2015 van het CBS. Het leek de landelijke WABP organisatie interessant om deze cijfers eens naast WhatsApp buurtpreventie groepen te zetten, zowel op gemeente als provincie niveau. Uiteraard wordt er alleen uitgegaan van groepen die zich bij WABP hebben aangemeld. Ook zijn er groepen die een overkoepelende regionale functie hebben, daar zitten meerdere subgroepen onder. Ook impliceert een grote hoeveelheid groepen niet dat een hele gemeente is afgedekt.

Klik hier voor het hele artikel

25 april start werkzaamheden Hoofdweg

Fietsstraat-2
Voorbeeld van een fietsstraat elders in Nederland

Op maandag 25 april wordt gestart met de werkzaamheden aan de Hoofdweg Westzijde tussen Het Oude Raadhuis en de Paxlaan. Over de werkzaamheden is op 9 december 2015 een informatieavond belegd, alwaar de bewoners hun wensen konden uitspreken. Deze zijn deels meegenomen in de uiteindelijke plannen.

De werkzaamheden behelzen een complete renovatie van het wegdek, parkeergelegenheden en voetpaden. Het wegdek zal worden uitgevoerd als ‘fietsstraat’. Een brede rode baan van asfalt, geflankeerd door zwarte klinkerbestrating.

Op 7 en 8 juni is Haarlemmermeer gastgemeente van het jaarcongres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Op het programma staat tevens een bezoek aan Het Oude Raadhuis. Op die datum zal het gebied rond Het Oude Raadhuis er dan ook tiptop bij liggen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting op 25 augustus zijn afgerond.

bewonersbrief start werkzaamheden Hoofdweg westzijde

HOB wordt steeds mooier…

Tijdens de wijkschouw die in het najaar van 2015 plaatsvond werden diverse wensen kenbaar gemaakt. Aan de nodige dingen is inmiddels gehoor gegeven, waaronder nieuwe bankjes op de kruising Ter Veenlaan en de Fortweg. Ook het witte bruggetje bij de Raadhuislaan is deels van een nieuw verfje voorzien en kan weer even tegen de krachten van de natuur. Zoals gezegd, Het Oude Buurtje wordt steeds mooier…

Proef Kruiswegshuttle van start

Op maandag 18 april 2016 start de Kruiswegshuttle. Met de Kruiswegshuttle kunt u reizen tussen het Spaarne Gasthuis, Hoofddorp Centrum en het NS station Hoofddorp. Deze shuttle is het resultaat van overleg tussen het actiecomité Behoud bushaltes 340 en gemeente Haarlemmermeer en betreft een proef tot 30 juni 2016.

Klik hier voor het hele artikel

%d bloggers liken dit: