The Sky Is The Limit

De natuur is volop bezig onze lenteverwachtingen te vervullen en draait op volle toeren. Een prachtig gegeven om ons aan op te trekken in deze moeilijke tijd. Ook uw buurtvereniging doet hier graag aan mee en roept u allen op uitbundig mee te doen aan ‘de HOOGSTE ZONNEBLOEM van Het Oude Buurtje wedstrijd’. Alle leden hebben een LedenLekkerActie pakketje in de bus gehad, met daarin een zakje zonnebloempitten. Het is niet de bedoeling dat u deze opeet, maar teruggeeft aan de natuur en ze laat groeien tot in de hemel. Meedoen is simpel. Stop het pitje in de aarde, verzorg het met liefde, praat af en toe met de bloem en behoed hem voor gevaar. Geniet ondertussen heerlijk van de chocolade.

Doet u mee aan deze leuke wedstrijd, geef u dan op via activiteiten@hetoudebuurtje.nl of middels een briefje in de brievenbus van Boekelstraat 16. De activiteitencommissie weet dan wie er meedoet en komt te zijner tijd gewapend met een ladder uw zonnebloem opmeten.

Buurtbarbecue en Burendag

De prijsuitreiking voor de HOOGSTE ZONNEBLOEM was – zoals vermeld in de wijkkrant – gepland op de Buurtbarbecue op 15 augustus. Evenementen met meer dan 100 personen zijn inmiddels echter tot 1 september verboden, dus moet de Buurtbarbecue worden uitgesteld naar een latere datum. De Burendag op 26 september gaat vooralsnog gewoon door. Op die dag vindt ook de prijsuitreiking van de HOOGSTE ZONNEBLOEM plaats.

Broertjes ‘t Gilde verzamelen 111 van 182 kerstbomen!

De gebroeders ‘t Gilde zijn de onbetwiste winnaars geworden van de kerstbomen inzameling van Het Oude Buurtje. Maar liefst 111 kerstbomen wisten zij uit de omgeving bij elkaar te sprokkelen. Een hele klus voor de perswagen van De Meerlanden om ze erin te krijgen. Met het totaal van 182 bomen is er een hele mooie prestatie geleverd door de kinderen uit onze wijk. Prima prestatie jongens en meisjes! Door jullie enthousiasme is de wijk weer mooi schoon en vrij van rondslingerende kerstbomen. De warme chocolademelk met slagroom en de stroopwafel gingen er goed in bij de deelnemers, want er stond een gure wind. Voor thuis kreeg iedereen een lekkere appeltaart mee.

Het Oude Buurtje wordt blauw

De gemeente heeft enige tijd geleden bewoners van Het Oude Buurtje gepolst hoe zij de parkeeroverlast van langparkeerders, die het winkelcentrum als bestemming hebben, opgelost willen hebben. De meerderheid was voor uitbreiding van de blauwe zone. De eerste stoepranden zijn inmiddels blauw geverfd en over enkele weken is zo goed als heel Het Oude Buurtje een blauwe zone.

Krijgt u bezoek van bijvoorbeeld familie, vrienden of relaties en blijven zij een dag of een dagdeel? Dan kunt u een bezoekersontheffing of -vergunning aanvragen. Per adres verleent de gemeente maximaal 12 bezoekersontheffingen per maand. Bij de aanvraag is het kenteken van de bezoeker nodig. Een bezoekersontheffing kost € 2,05 per dag.
Deze dient u aan te vragen via het traject waar u ook andere parkeervergunningen aanvraagt. Kies daar voor een bezoekersontheffing blauwe zone. U dienst eerst in te loggen met uw DigiD. Een aanvraag indienen kan via deze link: https://parkeren.haarlemmermeer.nl/Account/LogOn#PersonContent

Rondleidingen Bloemenweide IJtochtzone, Houtwijkerveld en Jansoniusterrein

Al enige jaren voert Stichting MEERGroen met en voor de gemeente ecologisch beheer uit in en om Hoofddorp. Onderdeel van onze pogingen om met de bewoners maximale biodiversiteit en sociale betrokkenheid te genereren zijn de bloemenweides. Dat doen we o.a. vanaf 2007 in de IJtocht-zone in Overbos en Floriande, vanaf 2009 in Houtwijkerveld en vanaf 2018 op het Jansoniusterrein bij Hospice Bardo.

Die bloemenweides zijn in deze periode van het jaar in maximale bloei. Graag nemen we deze gelegenheid te baat om aan belangstellenden wat meer te vertellen over de te verwachten soorten insecten; hoe men zelf bloemenweides met allerlei soorten bloemen kan maken en hoe men zelf in de eigen tuin of omgeving – eventueel met en voor ons – aan mee kan werken. Stichting MEERGroen doet al het werk met vrijwilligers volgens een model, waarmee iedereen met welke kwaliteiten en beperkingen dan ook een steentje bij kan dragen en dit 7 dagen in de week.

Voor meer informatie: Franke van der Laan: info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490

Franke genomineerd voor man van het jaar 2018

Onverwacht werd onze directeur, Franke van der Laan, door het Haarlems Dagblad als 1 van de 9 personen van het jaar genomineerd.

Zeker in deze tijd waar elke dag verontrustende berichten over de manier waarop onze samenleving met natuur, biodiversiteit en milieu omgaat, is het een steun in de rug van het werk van Franke en zijn Stichting MEERGroen als hij verkozen wordt tot persoon van het jaar. Het is misschien niet toevallig dat net deze maand zijn boek met zijn visie en oplossingen voor ecologische problemen zoals de klimaatcrisis is uitgekomen.

Stem ook op Franke!
Via deze link kun je je stem uitbrengen op Franke.
Stemmen kan tot en met vrijdag 11 januari. Om 17.30 is dan de definitieve bekendmaking van de gekozen persoon!

Via deze link kunt u de volledige nieuwsbrief van M.E.E.RGroen lezen

Mogen we je op de hoogte houden?

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Stichting MEERGroen werkt sinds 2011 aan groenprojecten in de wijken van Haarlemmermeer, Heemstede en Haarlem. We werken aan een mooie en groene leefomgeving en dat doen we samen met buurtbewoners.

Wat doen we?
We ontwikkelen en beheren groenstroken, parken, moestuinen, bos, bloemenweides, natuurvriendelijke oevers en educatieve (wandel)paden, in samenwerking met o.a. de gemeente Haarlemmermeer. We maken ook insectenhotels en nestkasten, en bouwen en onderhouden natuurspeelplaatsen. Dat doen we allemaal samen met vrijwilligers/ inwoners.

Bijvoorbeeld
Zo beheren we bijvoorbeeld sinds kort o.a. een viertal groengebieden in Hoofddorp: de IJtochtzone van Overbos en Floriande, Houtwijkerveld, het Jansonius terrein in Het Oude Buurtje en het Stenenveld in Bornholm. (Daar loopt op dit moment trouwens een crowdfundingsactie voor. Als je daar nu al meer over wilt weten, klik dan hier). En binnenkort verschijnt het langverwachte boek van Franke van der Laan: Code Rood. Over de klimaatcrisis, de oorzaken en wat we daaraan kunnen doen.

Allemaal ontwikkelingen en projecten die we graag onder de aandacht willen brengen bij diegenen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en projecten. Vandaar onze vraag: Mogen we je op de hoogte houden van ons werk? (We sturen je dan 1 tot 4x per jaar een bericht.)

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Met een vriendelijke en groene groet,

Franke van der Laan

Werkdagen op Jansonius natuurstrook

Op de informatie avond over het in eigen beheer nemen van de Jansonius natuurstrook langs de Geniedijk, meldden zich 7 wijkbewoners om mee te helpen met Stichting MEERGroen. Op zaterdag 24 november was de eerste werkdag van 9 tot 14 uur. De zaken die het meeste aandacht vroegen was het riet in de ‘amfibieënpoel’ en het opknappen van een paar vakken met siergrassen.

Na een dagje lekker werken was er flink wat riet gemaaid en gehooid, zodat er weer doorzicht ontstond van de wijk naar de Geniedijk en ook de speelboom over de vijver kwam weer goed uit. (foto) De groep kreeg meer gedaan dan verwacht.  Er was ruim koek, cake en koffie van allerlei kanten om het gezellig te maken. Ook werd er een bijzonder struikje ontdekt tussen de ruigte: Gagel, waar vroeger bier mee gebrouwen werd en wat als pijnstiller een functie had bij bv kiespijn.

De volgende werkdag is 5 januari vanaf 9 uur tot zo lang het leuk blijft. Steeds verzamelen en koffie op Jansoniushof 35. Er is nog genoeg te doen aan nog meer riet, de fruitbomen en de bloemenweides. Meedenken en helpen hoe we dit terrein zo mooi mogelijk kunnen maken mag altijd: Er is een appgroep.

Aanmelden en info via
info@stichtingmeergroen.nl

Transformatie Fort van Hoofddorp gestart

.

Onder het toeziend oog van wethouder Reneman is op donderdag 8 november het ‘startschot’ gegeven voor de transformatie van Het Fort en de terreinen daaromheen. Dit deed hij samen met Joke Geldhof van Stelling van Amsterdam en Serge Schoemaker, bestuurslid van Stichting Fort van Hoofddorp. Het fort, dat officieel Fort van Hoofddorp gaat heten, zal veranderd worden in een openbaar stadspark met ruimte voor horeca, culturele activiteiten en werkplekken.

Buurtbeheer groenstroken Het Oude Buurtje

Per 1 september is door de gemeente een aantal groenstroken in buurtbeheer gegeven t.b.v. het burgerparticipatiemodel van Stichting MEERGroen. Over de IJtochtzone in Floriande en Overbos, is op 8 oktober reeds een buurtoverleg is geweest.

Over de natuurstrook achter Hospice Bardo (Burg. Jansoniushof) in het Oude Buurtje, het wijkgroen in Houtwijkerveld en het ‘stenenveld’ in Bornholm op het kruispunt bij de Brandweer is op woensdag 7 november met omwonenden en geïnteresseerden besproken wat er kan en gaat gebeuren.

Stichting MEERGroen is in 2011 opgericht en heeftten doel om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor meer ecologisch en duurzaam beheer, meer sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid. Met die reden is MEERGroen een ‘sociaal bedrijf’ met als doel actieve burgerparticipatie te stimuleren. Dat heeft tot dusver geresulteerd in 40 projecten in 6 gemeentes, waarin op jaarbasis ca 1000 vrijwilligers meewerken. Nu bijna alle groen buiten de siervakken en gazon in eigen beheer is, willen we alle mogelijkheden om daar iets moois leuks van te maken aangrijpen met alle omwonenden en geïnteresseerden. Omdat burgerparticipatie de basis van de werkwijze is, is er veel ruimte voor bijdragen en ideeën van mensen die daaraan meewerken.

Zoals MEERGroen dat ook op andere locaties (Park 2020 en Speelbos Meermond in Heemstede) doet, zijn dit soort plekken bij uitstek geschikt om er te spelen en er evenementen te organiseren zoals werkmiddagen al of niet met barbecue, oogst- en zaaidagen en al of niet met scholen, sociale werkplaatsen, rondleidingen, etc. Het is ook onze ervaring dat dit soort plekken voor de meeste mensen een totaal onbekende wereld herbergt, die met een beetje uitleg op een fascinerende en inspirerende wijze tot leven komt. 

Voor meer informatie:          

Franke van der Laan
Stichting MEERGroen

06-48226490

info@stichtingmeergroen.nl